Bruksanvisning Prorenata Journal

Här hittar du bruksanvisningen för Prorenata Journal

Allmänt

Inloggning och lösenord

Hantera ditt konto

Journaler

Minnesanteckningar

Patienthantering

Kurvor och tabeller

Grupper, skolklasser och checklistor

Listor och tabeller

Meddelanden

Kalendern

Statistik och Rapporter

Ärenden och protokoll

Anslagstavla

Organisationsadministration

Användarhantering

Fildelning

Webbenkäter

Adressbok

Systeminformation