Blocklista för importer

För att hantera blocklistan för importer krävs att du har administratörsbehörighet.

Genom denna lista kan du som administratör definiera om ni i er organisation har elever/patienter som inte bör importeras till Prorenata Journal t.ex. elever med skyddad identitet. 


Administrera blocklistan

För att lägga till och ta bort personnummer i blocklistan så navigerar du till Din organisation->Organisationsöversikt->Importer och öppnar fliken Blocklista för importer. Som en säkerhet kommer du se en varningsdialog innan denna sida laddas för att påminna om att denna lista inte bör visas eller ses av någon annan obehörig person. Läsning av blocklistan kommer även loggas i händelseloggen.

Du lägger till de personnummer ni vill att er import ska blockera/ignorera genom att skriva in dessa i textfältet för personnummer. Skriv ett personnummer per rad (10 eller 12 tecken) i formatet ååååmmddnnnn eller ååmmddnnnn. När du är klar klickar du på Spara. Ändringar som görs i blocklistan loggas i ändringsloggen.

 

När personnumren är tillagda och sparade kan du kontrollera om några av dessa redan finns registrerade i Prorenata Journal i tabellen på samma sida. De personnummer som existerar kommer att visas med information om personen finns registrerad som aktiv eller inaktiv. Det är möjligt att öppna denna persons sida i systemet genom att klicka på raden i tabellen. Därifrån kan du som administratör göra de åtgärder som krävs för att undvika att något dokumenteras där det inte bör finnas någon dokumentation. 

Ska_rmavbild_2021-03-03_kl._13.07.27.png

 

Blocklista vid import

Om er import är konfigurerad att inaktivera de elever/patienter som inte ingår i importen men som redan finns registrerade i Prorenata Journal så kommer de personnummer som är tillagda i blocklistan att blockeras/ignoreras och därmed inaktivera befintliga elever med dessa personnummer i systemet.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan