Inställningar för Notiscenter

Som administratör för din organisation kan du ställa in vilka händelser som systemet skickar notiser för.

Hur du ändrar inställningar för notiser

Gå till sidan Din organisation -> Organisationsöversikt -> Inställningar och klicka på fliken Notiser.

Ska_rmavbild_2020-12-16_kl._15.03.14.png

Kryssrutan Aktivera notiser för organisationen slår på eller av notiscentret i sin helhet. Är den urkryssad kommer notiscentret inte att synas i verktygslådan för användarna.

Ska_rmavbild_2020-12-17_kl._10.04.54.png

I tabellen visas alla notiser systemet kan skicka grupperade på kategori. Kryssrutan i kolumnen Notiscenter avgör huruvida notiser skickas eller ej.

Klicka på Spara längst ner på skärmen för att spara inställningarna.

Inställningarna gäller för samtliga användare i organisationen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan