Notiscenter

Att använda notiscenter

Notiscentret hjälper dig att hålla dig uppdaterad på händelser som rör dig och som du kan behöva agera på t.ex. när det sker ändringar i ärenden du är medlem av eller när nya elever/patienter läggs till i skolan/mottagningen.

Vilka notiser som skickas

I dagsläget finns möjlighet att få notiser för följande händelser:

Elever

  • En elev/patient läggs till i en skola/mottagning som du är tilldelad.
  • En elev/patient som varit inaktiv i mer än 7 dagar blir aktiv igen.

Ärenden

  • Du blir tillagd som medlem i ett ärende. 
  • Ett ärende du är medlem av får en ny anteckning.
  • Ett ärende du är medlem av ändrar status.

Bevakningar

  • Du blir satt som ansvarig för en bevakning

Notiscenter

  • Inställningarna för notiserna ändras.

För vissa typer av notiser kan man bli notifierad av sina egna handlingar.

Administratörer i systemet kan redigera vilka notiser som visas. Medlemmar kan se organisationens inställningar från länken Vad visas? i notiscenter.Ska_rmavbild_2020-12-18_kl._12.37.02.png

Notiscenter är under uppbyggnad och fler notiser kommer läggas till i kommande uppdateringar av Prorenata Journal.

Hur du får en notis

När du får en ny notis dyker den upp under klockikonen i verktygslådan. Finns det olästa notiser indikeras det med en siffra på klockikonen

Notiserna ligger i den ordning du fått dem, med den senaste notisen överst i listan. Det kan vara en viss fördröjning, upp till någon minut, innan du får en notis från en ny händelse. Knappen Visa fler längst ner i listan laddar äldre notiser.

mceclip1.png

Hur du ändrar notisens status

Notisen kan ha status läst eller oläst. Är den oläst markeras det med en orange punkt. Status kan ändras på följande sätt:

  • Du öppnar notisen genom att klicka på dess länk.
  • Du markerar den som läst/oläst genom att klicka på den orangea punkten.
  • Du markerar alla notiser som lästa/olästa på en gång genom att klicka på Markera allt som läst.

mceclip2.png

Vill du bara se olästa notiser i listan kan du filtrera det genom att klicka på Olästa. Klickar du på knappen en gång till visas alla notiser igen. Om en notis ändrar status till läst efter att du har filtrerat ser du den fortfarande i listan tills du filtrerar om på nytt. Det går inte att radera en notis. 

Ska_rmavbild_2020-12-18_kl._12.39.54.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan