Skapa en utskriftsmall

I Prorenata Journal finns stöd för att arbeta med utskriftsmallar för anteckningar skapade med en anteckningsmall. För att hantera och skapa utskriftsmallar behöver du ha organisationsbehörighet Administratör eller Underadministratör i Prorenata Journal. Här kan du läsa mer om Arbeta med utskriftsmallar

 

I exemplet nedan vill jag skapa en utskriftsmall kopplad till anteckningsmallen "Utredning av en elevs behov av särskilt stöd".

Skapa en utskriftsmall

Gå till Mallverktyget och leta fram anteckningsmallen. Klicka på den blå pilen för att öppna hanteringsmenyn och välj Skapa ny utskriftsmall.Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._18.25.03.png

Redigeraren öppnas i ett nytt fönster eller flik i webbläsaren:
Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._18.30.03.png
Överst i redigerarens sidhuvud namnger du utskriftsmallen genom att skriva direkt där det står Klicka för att ange namn. I mitt exempel skriver jag titel på anteckningsmallen - Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

När jag skriver ut min anteckning vill jag få med titel på anteckningen, grundläggande uppgifter om eleven, information från anteckningen samt ett fält för signering. För att få till utskriften så som i exemplet nedan använder jag mig av sektionerna Rubrik, Underrubrik och Tabell. 

 1. Klicka på Lägg till sektion och välj Rubrik. Gå till platshållaren i redigeraren, skriv rubriken direkt där det står Klicka för att redigera - Här skriver jag "Utredning av en elevs behov av särskilt stöd"
 2. Klicka på Lägg till sektion och välj Underrubrik. Gå till platshållaren i redigeraren, skriv underrubriken direkt där det står Klicka för att redigera - Här skriver jag "Elevuppgifter"
 3. Klicka på Lägg till sektion och välj Tabell. I redigeraren skapas nu en tabell med två rutor. I det vänstra sidofältet, under övergripande radmarkörer, finner jag bl.a "Elevens namn". Klicka och dra för att föra radmarkören till första rutan i tabellen. Gör likadant med "Elevens personnummer". Klicka på Lägg till rad för att skapa rutor för att kunna lägga in t.ex  "Skolans namn" och "Nuvarande skolklassens namn". 
 4. Klicka på Lägg till sektion och välj Underrubrik. Gå till platshållaren i redigeraren, skriv underrubriken direkt där det står Klicka för att redigera - Här skriver jag "Tidigare gjorda utredningar"
 5. Klicka på Lägg till sektion och välj Tabell. Gå till platshållaren i redigeraren och lägg till en ny rad. Dra in radmarkörer från anteckningsmallen och placera dem i rutorna - Här har jag dragit in  "Eventuella tidigare gjorda utredningar om elevens behov av särskild stöd" i den vänstra rutan på rad 1 och "Gjord av (namn och befattning)" samt "Datum" på rad 2. Den högra rutan på rad 1 tar jag bort genom att klicka och dra kors-ikonen som syns när du för musen över rutan till den röda papperskorgen som dykt upp bredvid knappen Lägg till rad.

  Så här ser utskriftsmallen nu ut i redigeraren:
  Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._20.36.07.png

 6. Upprepa steg 4-5 för att lägga in information om tidigare åtgärdsprogram. 
 7. Klicka på Lägg till sektion och välj Underrubrik. Gå till platshållaren i redigeraren, skriv underrubriken direkt där det står Klicka för att redigera - Här skriver jag "Utredning"
 8. Klicka på Lägg till sektion och välj Tabell. Gå till platshållaren i redigeraren. På översta raden justerar jag rutornas storlek. Jag börjar med rutan till vänster och gör den ett snäpp mindre genom att klicka och dra i rutans högerkant. Upprepa med den andra rutan. Lägg till en ruta längst till höger genom att klicka på Lägg till ruta som syns när du för muspekaren över tomrummet bredvid den högra rutan. Dra in radmarkörer från anteckningsmallen och placera dem i rutorna - Här har jag dragit in information om vilka som medverkat i utredningen.  
  Lägg till fyra nya rader och dra in de sista radmarkörerna från anteckningsmallen och placera dem i rutorna
 9. För att skapa fält för signering Lägger jag till en underrubrik ("Underskrift") och en tabell med två rader. I tabellens rader lägger jag till en beskrivande text där det står Klicka för att ange etikett. - Här har jag dragit in en radmarkör för att få med namnet på den som signerat anteckningen i rutan för namnförtydligande och radmarkörerna "Skolans stad" och "Anteckningens signeringstid" i rutan för Ort och datum.
  Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._21.18.48.png

 10. Klicka på den orangemarkerade knappen Spara i redigerarens sidhuvud. Utskriftsmallen har nu sparats som ett Utkast. För att göra utskriftsmallen tillgänglig för användare klickar du på knappen Publicera i redigerarens sidhuvud
 11. Klicka på Förhandsgranska för att få en bild av hur slutresultatet av utskriften kommer att se ut. I redigerarens förhandsgranskning visas radmarkörerna som t.ex {{datum}}. 

  Så här ser utskriftsmallen ut vid förhandsgranskning i redigeraren:
  Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._20.59.50.png
 12. Publicera utskriftsmallen. Gå tillbaka till Prorenata Journal, ladda om sidan och sök fram en testelev. Skapa en anteckning baserat på den anteckningsmall som används för utskriftsmallen. Fyll i alla fält i anteckningen, spara och klicka på skrivarsymbolen för att skriva ut anteckningen med hjälp av den utskriftsmall du skapat.  

  Så här ser utskriften ut när användare skriver ut anteckningen:Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._21.22.33.png
  Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._21.22.47.png
 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan