Begränsad åtkomst för underadministratörer vid uppdragshantering

För att använda denna inställning krävs det att er organisation är konfigurerad till att begränsa åtkomsten för underadministratörer vid uppdragshantering. För att aktivera och konfigurera inställningen kontakta Prorenata support

Konfigurationen sätts upp genom att:

  1. Skapa den grupp av användarroller som en underadministratör med uppdrag inom en viss roll ska kunna hantera uppdrag på. Detta görs med hjälp av en kundansvarig eller support.
  2. Skapa uppdrag för underadministratören till specifika enheter. Detta kan göras av en administratör.

Observera att denna begränsning enbart gäller uppdragshantering d.v.s. underadministratörer kommer fortfarande ha tillgång till alla enheter och möjlighet att ändra t.ex. tilldelade enheter för användare på befintliga uppdrag. Läs mer om tilldelning av enheter här.


1. Begränsning till specifika användarroller

Konfigurationen kopplat till vilka användarroller som en specifik roll ska kunna hantera görs av oss på Prorenata. Om du är administratör kontakta Prorenata support.

Exempel:

Användarrollen Rektor konfigureras till att ha behörighet att skapa/ta bort uppdrag för användare inom rollerna Biträdande rektor, Skolkurator, Speciallärare och Specialpedagog.

En underadministratör i er organisation som har uppdrag kopplat till användarrollen Rektor kommer nu endast ha möjlighet att skapa/ta bort uppdrag för användare kopplade till ovan nämnda roller.

Ska_rmavbild_2020-09-28_kl._13.25.12.png

 

2. Begränsning till specifika enheter

Vilka enheter som en underadministratör ska kunna hantera uppdrag på styrs av deras egna uppdrag inom organisationen. Dessa uppdrag kan tilldelas av en administratör.

Exempel:

Person A är en underadministratör med uppdrag som Rektor på skola A, skola B & skola C.

Person A kommer nu vara begränsad till dessa tre skolor när denne ska skapa/ ta bort uppdrag för användare.

Ska_rmavbild_2020-09-28_kl._13.24.11.png

 

Begränsning vid kombination av uppdrag

Om en underadministratör har egna uppdrag som täcker flera olika användargrupper kommer det endast att gå att tilldela uppdrag som tar hänsyn till deras egna koppling mellan användarroll och enhet.

Exempel:

Person A är en underadministratör med uppdrag som Skolkurator på skola A & skola B och Skolsköterska på skola C & skola D.

Person A kommer nu kunna skapa uppdrag för användarroller kopplade till Skolkurator på skola A & skola B medan uppdrag kopplade till användarroller inom medicinska insatser gäller för skola C & skola D. 

För att se information om vilka användarroller som går att koppla till vilka enheter för du muspekaren över informationsikonen när ett nytt uppdrag ska skapas. Observera att detta enbart är möjligt för dig som är en underadministratör och när inställningen för begränsad åtkomst är aktiverad.

Ska_rmavbild_2020-09-28_kl._13.21.14.png

Om ett uppdrag försöker skapas och behörighet saknas, t.ex. vid en felaktig kombination av användarroll och enhet så kommer ett felmeddelande visas.


Översikt: underadministratörers uppdragshantering

Du som är administratör kan se en översikt över vilka användarroller som en underadministratör i er organisation inom en viss roll kan hantera uppdrag på.

Översikten hittar du i systemet under Din organisation -> Organisationsöversikt -> Inställningar -> Roller och mappar.

Ska_rmavbild_2020-10-09_kl._13.55.02.png

Observera att denna kolumn enbart visas när inställningen är aktiverad.

 

Översikt: enskild underadministratörs uppdragshantering

Du som är administratör eller underadministratör kan se vilka användarroller som en underadministratör kan hantera uppdrag på.

Denna översikt hittar du i systemet under Din organisation -> Organisationsöversikt -> Användare -> Visa information

Ska_rmavbild_2020-09-25_kl._16.40.25.png

Ska_rmavbild_2020-09-25_kl._16.51.12.png

Observera att information om begränsning enbart visas när inställningen är aktiverad.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan