Tillåtna filformat för uppladdning i Prorenata Journal

I Prorenata Journal är det endast tillåtet att ladda upp bifogade filer som stöds av nedanstående filformat. Om filformatet inte är tillåtet kommer uppladdningen inte att utföras och ett meddelande kommer att visas. 

Läs mer om bifogade filer här.

Tillåtna filformat (mimetypes):

 • application/msword
 • application/pdf
 • application/postscript
 • application/rtf
 • application/vnd.ms-excel
 • application/vnd.ms-officetheme
 • application/vnd.ms-powerpoint
 • application/vnd.oasis.opendocument.presentation
 • application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
 • application/vnd.oasis.opendocument.text
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
 • image/gif
 • image/jpeg
 • image/png
 • image/tiff
 • text/csv
 • text/plain
 • text/rtf
 • video/quicktime
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan