Redigeringspanelen

För att underlätta arbetet när en ny anteckning skapas eller när en befintlig anteckning redigeras, är det nu möjligt att samtidigt se övrig information (som du har tillgång till) på en elev/patient.


Ny anteckning

Läs mer här om hur du skapar en anteckning i en dokumentationsmapp.

När du skapar en ny anteckning i en dokumentationsmapp öppnas en redigeringspanel vid sidan om journalen. Rubriksfältet visar vilken dokumentationsmapp som anteckningen tillhör. Detta underlättar om du behöver navigera till en annan dokumentationsmapp under tiden du arbetar med anteckningen.

Ska_rmavbild_2020-10-19_kl._10.13.41.png

 

Om du är på väg att lämna elevens/patientens sida och redigeringspanelen är aktiv, visas en dialog där du får välja att antingen lämna anteckningen (alla ändringar som gjorts förloras) eller avbryta och därefter spara anteckningen.

Observera att det inte går att skapa en annan anteckning när redigeringspanelen är aktiv och öppen.  

 

Du stänger redigeringspanelen genom att:

  • klicka på x Avbryt (Esc
  • klicka på Spara och signera (Skift+Ctrl+Enter (Windows) eller Skift+Command+Enter (Mac))
  • klicka på Spara (Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac))

 


Redigering av befintlig anteckning

Läs mer här om hur du redigerar en anteckning.

När du redigerar en befintlig anteckning visas det tydligt att den är i redigeringsläge vilket underlättar om du behöver navigera bland övriga anteckningar under tiden du redigerar.

Ska_rmavbild_2020-10-19_kl._10.25.40.png

 

Observera att det inte går att redigera andra anteckningar när redigeringspanelen är öppen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan