Skrivlås vid samtidig redigering

 

När en användare i Prorenata Journal öppnar redigeringsläget i en dokumentationsmapp låses samtidigt anteckningen för redigering för andra användare. Detta görs för att förhindra att redigeringskonflikter uppstår.

Skrivlåset aktiveras vid redigering av 

  • en anteckning i en dokumentationsmapp
  • en ärendeanteckning
  • en protokollpunkt

Skrivlåset visas som varning
När en anteckning är skrivlåst får användaren upp en varning där det står "Låst för redigering".

Så fungerar skrivlåset
Skrivlåset blockerar övriga användare från att redigera en anteckning i upp till 60 minuter. Låset öppnas när den som arbetar med anteckningen antingen klickar på Spara eller väljer att stänga ner/avbryta redigeringen. Observera att det är viktigt att den som redigerar anteckningen slutför sin dokumentation och inte väljer att lämna dator, stänger ner webbläsare utan att aktivt spara eller stänga ner/avbryta redigeringsdialogen. Om så är fallet kommer övriga användare vara blockerade från att redigera anteckningen i 60 minuter.

Först när 60 minuter passerat från det att skrivlåset aktiverats kommer låset att släppas och övriga användare kan redigera anteckningen. Om den användare som först började redigera anteckningen av någon anledning inte är klar innan låset släpps och någon annan har redigerat samt sparat anteckningen kommer de behöva spara ner det de antecknat då dialogen måste stängas eftersom anteckningen inte har senaste version.

Skrivlåst anteckning visas så här i Prorenata Journal:

Ska_rmavbild_2020-06-18_kl._13.08.48.png

Varning om användaren arbetar med en anteckning i flera olika flikar i samma webbläsare
En liknande varning kommer att visas om användaren själv arbetar med samma anteckning fast i flera olika flikar i webbläsaren. Ett felmeddelande varnar användaren för att det finns flera versioner av anteckningen, det går bara att spara en av dessa. Versionen av anteckningen får inte ha ändrats för att kunna sparas. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan