Skrivlås vid samtidig redigering

 

När en användare i Prorenata Journal öppnar redigeringsläget i en dokumentationsmapp låses samtidigt anteckningen för redigering för andra användare. Detta görs för att förhindra att redigeringskonflikter uppstår.

Skrivlåset aktiveras vid redigering av 

  • en anteckning i en dokumentationsmapp
  • en ärendeanteckning
  • en protokollpunkt

Skrivlåset visas som varning
När en anteckning är skrivlåst får användaren upp en varning där det står "Låst för redigering".

Så fungerar skrivlåset
Vid redigering av en anteckning i en dokumentationsmapp skapas ett skrivlås vilket aktiverar en timer på 60 minuter vilken flyttas framåt kontinuerligt under tiden du är aktiv och arbetar med anteckningen (d.v.s redigeringspanel eller dialog är öppen). Låset öppnas när du som arbetar med anteckningen antingen klickar på Spara eller väljer att stänga ner/avbryta redigeringen. Observera att det är viktigt att du som redigerar anteckningen slutför din dokumentation och inte väljer att lämna dator, stänger ner webbläsare utan att aktivt spara eller stänga ner/avbryta redigeringspanelen/dialogen. Om så är fallet kommer övriga användare vara blockerade från att redigera anteckningen tills dess att låset släpps p.g.a inaktivitet (t.ex. vid automatisk utloggning).

När det gäller ärendeanteckningar och protokollpunkter blir anteckningen eller punkten låst för redigering för övriga användare i upp till 60 minuter från tidpunkten då låset aktiveras. Låset öppnas när du som arbetar med anteckningen väljer att spara eller avbryta redigeringen.

Vid scenarion (oftast kopplat till inaktivitet) då låset har släppts under tiden du har anteckningen öppen så kommer du se en varning vid försök att spara anteckningen.

Ska_rmavbild_2020-06-18_kl._13.08.48.png

Varning om användaren arbetar med en anteckning i flera olika flikar i samma webbläsare
En liknande varning kommer att visas om användaren själv arbetar med samma anteckning fast i flera olika flikar i webbläsaren. Ett felmeddelande varnar användaren för att det finns flera versioner av anteckningen, det går bara att spara en av dessa. Versionen av anteckningen får inte ha ändrats för att kunna sparas. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan