Integration till NPÖ Nationell patientöversikt

För att kunna se en patients journal i NPÖ (Nationell patientöversikt) via Prorenata Journal behöver denna integration vara konfigurerad på er organisation och på varje enskild användare, vänligen kontakta Prorenata support.


 

Hur du som administratör kan aktivera NPÖ-integration på användare

För att aktivera NPÖ-koppling på en användare i er organisation navigerar du via Din organisation -> Organisationsöversikt -> Användare. Klicka på hanteringsmenyn på en specifik användare och välj Redigera detaljer i menyn.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._13.20.18.png

I den efterföljande dialogen kryssar du i Använd NPÖ-integration och klickar på Spara.

Observera att denna checkruta enbart visas när er organisation har konfigurerats till att använda integrationen till NPÖ.


Hur du ser en patients journal i NPÖ

För att se en patients journal i NPÖ navigerar du till patientens översiktssida. Klicka på knappen Använd patient för att... och välj Se patientens journal i NPÖ.

Ska_rmavbild_2020-05-12_kl._13.35.08.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan