Prorenata Säkert Videomöte

Prorenata Säkert Videomöte är en funktion som gör det möjligt att hålla ett videomöte med elev/patient/ eller vårdnadshavare/anhörig. För att aktivera tjänsten, kontakta vår support.

Videomötet sker mellan en användare i Prorenata Journal och en elev/patient eller vårdnadshavare/anhörig som är registrerad med epost och mobilnummer i Prorenata Journal. Mobilnumret används för att erbjuda en säker tvåfaktorsautentisering. Allt sker krypterat över svenska servrar i enlighet med krav på integritet som ställs på medicinska system.

För att kunna delta i ett videomöte behöver du tillgång till en dator med internetuppkoppling, hörlurar och en mobiltelefon (för att kunna ta emot SMS-kod för inloggning till mötet). (Observera att videomöte inte kan hållas via mobiltelefon, du behöver dator för att delta i videomötet.) Vi rekommenderar att du använder någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge version 83 eller högre. 

Hur bokar jag ett Säkert Videomöte i Prorenata Journal?

Du kan boka/skapa ett videomöte på två sätt - antingen genom att boka direkt i din kalender eller genom att gå från elev/patientöversikten.

Hur du bokar Säkert Videomöte från din kalender

 1. Logga in i Prorenata Journal. 
 2. Gå till kalendern och skapa en kalenderhändelse. Läs mer här hur du kan boka i kalendern
 3. Fyll i uppgifter som Titel (titel kommer att visas för deltagare i videomötet), Start datum och tid samt Slut datum och tid etc.
 4. Välj den elev/patient som mötet gäller.
 5. I kalenderdialogens fält Videomöte anger du vilka kontaktuppgifter som ska användas. Välj mellan:

  • Elev (Primär kontaktuppgift)
  • Vårdnadshavare (Primär kontaktuppgift) 
  • Anpassad (Om annan kontaktuppgift)

   Obs! Om det saknas primära kontaktuppgifter till elev/vårdnadshavare kommer du inte att kunna fullfölja bokningen vid dessa val. Vid anpassad behöver du fylla i Namn, Mobilnummer och E-postadress.

 6. Klicka på Spara när du är klar med din bokning.

  Ska_rmavbild_2020-11-19_kl._15.02.35.png
   
 7. En informationsavisering om att en inbjudan har skickats kommer att visas i nedre vänstra hörnet på din skärm. 

  Ska_rmavbild_2020-05-04_kl._11.24.47.png

Hur du bokar Säkert Videomöte från elev/patientöversikt

 1. Logga in i Prorenata Journal.
 2. Gå till elev/patientöversikt, klicka på Använd elev/patient för att... Välj Boka i kalendern.
 3. Kalenderdialogen öppnas. Gör som ovan, fyll i de fält som krävs för bokningen - Titel (titel kommer att visas för deltagare i videomötet), Start datum och tid samt Slut datum och tid etc.
 4. I kalenderdialogens fält Videomöte anger du vilka kontaktuppgifter som ska användas.
  Välj mellan:

  • Elev (Primär kontaktuppgift)
  • Vårdnadshavare (Primär kontaktuppgift) 
  • Anpassad (Om annan kontaktuppgift)

   Obs! Om det saknas primära kontaktuppgifter till elev/vårdnadshavare kommer du inte att kunna fullfölja bokningen vid dessa val. Vid Anpassad behöver du fylla i Namn, Mobilnummer och E-postadress.


 5. Klicka på Spara när du är klar med din bokning.
 6. En informationsavisering om att en inbjudan har skickats kommer att visas i nedre vänstra hörnet på din skärm. 

Om du flyttar eller avbokar ett videomöte

Om du flyttar ett möte i kalendern kommer mottagaren få ett e-postmeddelande om denna uppdatering. E-postmeddelandet innehåller då de uppdaterade mötesuppgifterna. Om du avbokar/tar bort mötet helt från kalendern får mottagaren ett e-postmeddelande med information om att mötet är inställt. 

Obs! Dessa e-postmeddelanden är automatgenererade och går inte att lägga till text i. 

 

Hur du startar ditt videomöte

Du kan starta ett videomöte antingen från Hemsidan under Dagens aktiviteter eller direkt från din kalender.

Hur du startar videomötet från Hemsidan/Dagens aktiviteter

 1. Logga in i Prorenata Journal.
 2. Du loggas in till Hemsidan. Skrolla ner till Dagens aktiviteter
 3. Klicka på det möte du vill öppna/starta. Välj Gå till videomöte i menyn. 
 4. Videomötet öppnas i en ny flik i webbläsaren. 

Ska_rmavbild_2020-05-04_kl._13.57.07.png

Ska_rmavbild_2020-05-04_kl._13.58.09.png


Hur du startar videomötet från din kalender

 1. Logga in i Prorenata Journal. 
 2. Öppna din kalender. Klicka på den kalenderhändelse där ditt videomöte är bokat. 
 3. Händelsedialogen öppnas, klicka på Gå till videomöte längst ned i menyn.

Ska_rmavbild_2020-05-04_kl._11.25.50.png

4. Videomötet öppnas i en ny flik i webbläsaren. Du kan stänga av/på ljud och kamera längst ned. Det finns en chattfunktion till vänster.

Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._09.59.39.png

 

5. När mötet är klart, lämna/avsluta genom att klicka på telefonlur-ikonen. Stäng webbläsarfönstret.
Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._11.07.05.png

  _____________________________________________________________________________________________

Hur deltar en elev/patient eller vårdnadshavare/anhörig i videomötet?

För att kunna delta i videomötet behöver deltagaren ha en dator med en webbläsare (internetuppkoppling), en webbkamera och mikrofon/hörlurar samt mobiltelefon (för att kunna ta emot SMS-kod för inloggning till mötet). (Observera att videomöte inte kan hållas via mobiltelefon, du behöver dator för att delta i videomötet.). Vi rekommenderar någon av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge version 83 eller högre. Deltagaren kan antingen logga in i videomötet genom SMS-kod eller genom att kopiera in möteskoden som finns i e-postinbjudan.

 1. Deltagaren i videomötet behöver först ha fått en e-postinbjudan. Den innehåller information om vem som bjudit in/bokat mötet, när mötet sker (datum och klockslag) samt vad som behövs för att kunna delta i mötet. 
 2. För att ansluta till mötet, klicka på länken Gå till videomöte i inbjudan. Länken öppnar ett webbläsarfönster där videomötet kan äga rum.

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._11.12.25.png
 3. Deltagaren behöver ha mobiltelefon till hands dit SMS-kod för inloggning skickas. SMS-koden består av 6 siffror.

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._11.21.00.png
 4. Klicka på Skicka engångskod via SMSDeltagaren får ett SMS med texten "Din inloggningskod till Prorenata Videomöte är 123456". Skriv in koden i fältet Engångskod från SMS i webbläsaren.
  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._11.21.53.png

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._11.22.33.png

 5. Klicka på Fortsätt för att komma vidare. 

  Bild_2020-05-06_kl._10.55.jpeg
 6. När mötet startas kan deltagaren ansluta genom att klicka på Gå med nu-knappen.

  Bild_2020-05-06_kl._10.56.jpeg
 7. Innan deltagaren kan gå med i mötet behöver hen bekräfta att datorn får använda kamera och mikrofon. ("Prorenata Säkert Videomöte vill använda din kamera och mikrofon.")
  Klicka på Tillåt för att kunna delta i videomötet.

 8. För att avsluta eller lämna mötet, klicka på den röda telefonlur-ikonen. När mötet är helt avslutat, stäng webbläsarfönstret.

  Bild_2020-05-06_kl._11.06.jpeg

_______________________________________________________________________
Om det inte går att ansluta till videomötet via Gå till videomöte-knappen

Om Gå till videomöte-knappen i e-postinbjudan inte fungerar kan deltagaren försöka ansluta till videomötet genom att använda den bifogade länken och möteskoden istället.

 1. Klicka på länken i e-postinbjudan t.ex. https://journal.prorenata.se/videomote  

 2. Länken öppnar ett webbläsarfönster där deltagaren kan kopiera och klistra in möteskoden.

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._10.28.33.png

 3. Kopiera och klistra in/skriv in möteskoden i fältet.

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._10.30.32.png

 4. Klicka på Fortsätt. Ett nytt meddelande öppnas, klicka på Skicka engångskod via SMS

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._10.31.26.png

 5. Deltagaren får ett SMS med texten "Din inloggningskod till Prorenata Videomöte är 123456".
  Skriv in SMS-koden i fältet Engångskod från SMS

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._10.34.18.png

  Ska_rmavbild_2020-05-06_kl._10.35.30.png

 6. Klicka på Fortsätt.

  Bild_2020-05-06_kl._10.55.jpeg

 7. När mötet startas kan deltagaren ansluta genom att klicka på Gå med nu-knappen.

  Bild_2020-05-06_kl._10.56.jpeg


 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan