Lägga till andra användare på en kalenderaktivitet

För att kunna lägga till andra användare på en kalenderaktivitet behöver funktionen aktiveras för er organisation. Om du vill aktivera funktionaliteten, kontakta din administratör. Om du själv är administratör och behöver hjälp med att aktivera funktionen, vänligen kontakta Prorenata support


Hur du lägger till andra användare på en kalenderaktivitet

För att lägga till användare på en bokning gör du följande:

  1. Öppna kalendern. Klicka på knappen Ny aktivitet i din kalender. Dialogen Boka i kalender öppnas. Läs mer här hur du kan skapa en kalenderaktivitet.
  2. I dialogen anger du information kopplad till aktiviteten. I fältet Vems kalender väljer du den användare som ska stå som ägare av aktiviteten (valbara är de användares kalendrar som du har skrivrättighet till). I fältet Lägg till andra användare väljer du de användare som ska bli tilldelade denna aktivitet (valbara är de användares kalendrar som du har tillgänglighet till)
  3. Klicka på Spara.

Vad visas - Tilldelade aktiviteter

De aktiviteter som du är tillagd på kommer visas i din kalender som en tilldelad aktivitet. När du klickar på en sådan aktivitet i kalendervyn visas vilka användare som är kopplade till bokningen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan