Massutskick av SMS

För att kunna göra ett massutskick av SMS måste modulen Massutskick av SMS vara aktiverad för din organisation. Är du administratör kan du aktivera modulen under Organisationsöversikt - Inställningar - Moduler.  

Funktionen gör det möjligt att kunna skicka SMS till flera elever/patienter och/eller vårdnadshavare/anhöriga på en gång. Det är endast administratörer som kan göra massutskick av SMS. 

Hur gör jag ett massutskick av SMS

 1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.
 2. Välj Massutskick av SMS. Här visas en översikt på alla skapade massutskick av SMS.  
 3. Klicka på Skapa massutskick.
  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._13.01.20.png
  Via hanteringsmenyn kan du: Gå till loggen, Redigera massutskick av sms, Ta bort massutskick av sms (ta bort går endast om utskicket inte redan skickats).

 4. Välj vilka skolor/enheter du vill skicka sms till, klicka sedan på Redigera meddelande.
  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._10.40.15.png

 5. Skriv in meddelande (notera att SMS som är längre än 160 tecken sänds som fler SMS och att vissa bokstäver, till exempel ÅÄÖ räknas som flera tecken).
 6. Välj om det ska skapas en anteckning i dokumentationsmapp eller inte. Om det ska skapas en anteckning, välj dokumentationsmapp som anteckningen ska skapas i. 
 7. Ange om SMS ska skickas till elever/patienter eller vårdnadshavare/anhöriga eller både och. Klicka sedan på Bekräfta.
  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._10.49.37.png

 8. I steget bekräfta får du information om hur många elever/patienter som kommer få meddelandet och om det är några elever/patienter som inte kommer få meddelandet. Information om totalt antal SMS visas också. 
  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._10.59.03.png 

 9. För att skicka ut SMS klicka på Utför massutskick. Observera att du inte kan avbryta utskicket efter detta steg. 

  Sändningen kan ta lång tid, eventuellt flera timmar beroende på antal SMS och belastning på nätet. Normal SMS-taxa tillämpas. 

Logg för massutskick

När du utfört ett massutskick hamnar du automatiskt på den logg som visar utskickade SMS. För att se senaste status klicka på Uppdatera
Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._11.26.37.png

Loggen visar följande information:

 • Mottagare: Visar elev/patient eller vårdnadshavare/anhörig för elev/patient.
 • Skola/enhet: Vilken skola enhet eleven/patienten tillhör.
 • Skickat: Datum och tid när SMS skickats. 
 • Status
  - Ej skickat: SMS ej skickat.
  - Inget primärt telefonnummer: Finns inget telefonummer att skicka SMS till. 
  - Primärt telefonummer kan ej ta emot SMS: Det telefonnummer som är angett som primärt kan inte ta emot SMS.
  - Skickat: SMS är skickat.
  - Misslyckats att skicka: SMS har inte gått att skicka
 • Skickat till: Visar telefonnummer som SMS skickats till eller status Ej skickat om SMS ej ännu är skickat.  

Via hanteringsmenyn kan du: 

- Visa kontaktuppgifter (med möjlighet att redigera)
- Gå till elev/patient

Uppdatera kontaktuppgifter för mottagare som saknat giltiga telefonnummer och skicka SMS till dessa mottagare

Om du gjort ett massutskick där vissa elever/patienter eller vårdnadshavare/anhöriga saknat giltigt telefonnummer och vill skicka ut SMS till dessa mottagare gör så här: 

 1. Om du inte redan är i loggen för massutskicket gå till hanteringsmenyn på raden för massutskicket och välj Gå till loggen
 2. Klicka på hanteringsmenyn för respektive rad som du behöver uppdatera kontaktuppgifter för och välj Visa kontaktuppgifter.
  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._13.10.14.png
 3. Redigera kontaktuppgifterna och stäng sedan dialogen med X. (Om organisationen har en automatisk import som uppdaterar elevuppgifter så kan de manuella ändringarna försvinna när den automatiska importen körs.)
 4. Gör motsvarande för alla de mottagare som behöver uppdateras.
 5. För att skicka iväg SMS till de mottagare som fått uppdaterade kontaktuppgifter klicka på Skicka ej skickade SMS
 6. För att se senaste status på alla mottagare klicka Uppdatera högst upp i listan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan