Verktygslådan

Uppdatering 2020-05-12
Vår senaste version av Prorenata Journal innehöll en förändring i det vi kallar verktygslådan. Tyvärr hade det kommit med ett fel som visade sig hos de användare som hade många utvalda objekt markerade. Systemet blev då väldigt långsamt, ibland till och med oanvändbart. Vi har nu återgått till det gamla utseendet på verktygslådan tillfälligt för att åtgärda felet. Det nya utseendet kommer tillbaka i en senare version.

I Prorenata Journal har du möjlighet att nå din personliga verktygslåda var du än befinner dig i systemet. I verktygslådan kan du snabbt nå dina utvalda objekt, Post-it-lappar och tillagd checklista.

Hur fungerar verktygslådan?

I sidopanelen till höger i systemet finns din verktygslåda, den kommer vara i öppet läge när du loggar in i Prorenata Journal.

Ska_rmavbild_2020-03-05_kl._09.59.57.png

I den vänstra delen visas en stjärnikon som är vyn för dina utvalda objekt och en Post-it-lapp ikon som är vyn som innehåller dina personliga Post-it-lappar. Du öppnar/stänger respektive vy genom att klicka på ikonen.Utvalda

I vyn över dina utvalda objekt kommer de enheter, skolklasser, elevgrupper och elever som du lagt till i verktygslådan visas. Här kan du läsa mer om utvalda objekt.

De kommer som standard vara utfällda men du kan själv välja att fälla in om det förenklar din navigering.

När du klickar på ett utvalt objekt så öppnas denna i huvudvyn i Prorenata Journal. 

Du stänger vyn genom att antingen klicka på stjärnikonen igen eller genom att klicka på X.

Ska_rmavbild_2020-03-05_kl._09.47.32.pngPost-it-lappar

I vyn över dina Post-it-lappar kan du se, ta bort eller lägga till en ny Post-it-lapp. Här kan du läsa mer om Post-it-lappar.

Om du behöver dölja dina Post-it-lappar stänger du ner din verktygslåda genom att åter klicka på ikonen för Post-it i den vänstra delen eller genom att klicka på x.
Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._13.15.53.png


 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan