Verktygslådan

I Prorenata Journal har du möjlighet att nå din personliga verktygslåda var du än befinner dig i systemet. I verktygslådan kan du snabbt nå dina notiser, utvalda objekt och Post-It-lappar. 

Hur fungerar verktygslådan?

I sidopanelen till höger i systemet finns din verktygslåda, den kommer vara i öppet läge när du loggar in i Prorenata Journal.

Ska_rmavbild_2020-12-17_kl._10.38.38.png

I den vänstra delen visas ikoner

  • en klockikon som öppnar vyn för dina notiser.
  • en stjärnikon som öppnar vyn för dina utvalda objekt
  • en Post-It-lapp-ikon som öppnar vyn som innehåller dina personliga Post-It-lappar.

Du öppnar/stänger respektive vy genom att klicka på ikonen.

 


 

Notiscenter

I vyn över Notiscenter ser du dina inkommande notiser. Här kan du läsa mer om Notiscenter. Du stänger verktygslådan genom att klicka på klockikonen eller genom att klicka på x. 

mceclip0.pngUtvalda

I vyn över dina utvalda objekt kommer de enheter, skolklasser, elevgrupper och elever som du lagt till i verktygslådan visas. Här kan du läsa mer om utvalda objekt.

De kommer som standard vara öppna men du kan själv välja att stänga om det förenklar din navigering.

När du klickar på ett utvalt objekt så öppnas denna i huvudvyn i Prorenata Journal. 

Du stänger vyn genom att antingen klicka på stjärnikonen igen eller genom att klicka på x.

mceclip1.pngPost-It-lappar

I vyn över dina Post-It-lappar kan du se, ta bort eller lägga till en ny Post-It-lapp. Här kan du läsa mer om Post-It-lappar.

Om du behöver dölja dina Post-It-lappar stänger du ner din verktygslåda genom att åter klicka på ikonen för Post-It i den vänstra delen eller genom att klicka på x.

mceclip2.png


 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan