Ändringslogg - konfigurationsändringar för organisationen

Du som är administratör kan se ändringshistorik för konfigurationsändringar för organisationen.

Gå till Organisationsinställningar och Ändringslogg

Följande logg visas: 

Ska_rmavbild_2020-02-28_kl._12.39.15.png

Det går att filtrera loggen utifrån dessa kriterier:  

  • Fr.o.m. datum - t.o.m. datum 
  • Utfört av (vilken användare) 
  • Konfigurationstyp

Klicka på Sök för att få fram urvalet i loggen. För att se mer om specifik logg händelse klicka på v. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan