Ärendetypen Särskilt stöd

Följande mallar erbjuds under ärendetypen Särskilt stöd

Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._13.06.19.png    Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._13.01.58.png    Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._13.02.11.png

 

Ärendemallar Administration:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039284551-%C3%84rendemallar-Administration

 

Ärendemallar Brev och Intyg:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039285671-%C3%84rendemallar-Brev-och-intyg

 

Ärendemallar Särskilt stöd:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039394371-%C3%84rendemallar-S%C3%A4rskilt-st%C3%B6d

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan