Ärendetypen Frånvaro

Följande mallar erbjuds under ärendetypen Frånvaro

 

Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._15.02.20.png    Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._13.01.58.png    Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._13.02.11.png

 

Ärendemallar Admininstration: 

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039284551-%C3%84rendemallar-Administration

 

Ärendemallar Brev och Intyg:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039285671-%C3%84rendemallar-Brev-och-intyg

 

Ärendemallar Frånvaro:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039393291-%C3%84rendemallar-Fr%C3%A5nvaro

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan