Ärendetypen Elevärende

Följande mallar erbjuds under ärendetypen Elevärende

 

   

    

Ska_rmavbild_2020-02-21_kl._12.19.41.png 

 

Ärendemallar Administration:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039284551-%C3%84rendemallar-Administration

 

Ärendemallar Brev och Intyg:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039285671-%C3%84rendemallar-Brev-och-intyg

 

Ärendemallar Disciplinära åtgärder:

hthttps://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360039393031-%C3%84rendemallar-Disciplin%C3%A4ra-%C3%A5tg%C3%A4rder

 

Ärendemallar Elevärende:

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360038889772-%C3%84rendemallar-Elev%C3%A4rende

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan