Integration till Vklass

För att kunna öppna en elevprofil i Vklass via Prorenata Journal behöver denna integration vara konfigurerad, vänligen kontakta Prorenata support.


 

Hur du öppnar en elev i Vklass

För att öppna en elev i Vklass via Prorenata Journal navigerar du till elevens översiktssida. Klicka på knappen Använd elev för att... och välj Öppna i Vklass.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.56.14.png

 

En dialog öppnas där du får information om vilken elev du vill öppna i Vklass.

Klicka på Ja, visa eleven i Vklass för att länkas vidare till Vklass.

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga dialogen.

 

Om vald elev inte kan kopplas till en elevprofil i Vklass öppnas en dialog med information om detta. Det kan t.ex. bero på:

  • ett tillfälligt fel
  • en felaktig konfiguration (t.ex. felaktig integrationsnyckel)
  • att elevens ID inte kan matchas med någon elevprofil i Vklass med samma ID
  • att eleven inte finns registrerad i Vklass

Klicka på x Stäng (eller Esc) om du vill stänga dialogen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan