Avsedd användning av Prorenata Journal

Prorenata Journal är ett webbaserat journalsystem utformat för att:

  • möjliggöra strukturerad inmatning, presentation, visualisering, säker lagring och överföring av patientcentrisk medicinsk och icke-medicinsk information/data;
  • tillhandahålla information som används för att stödja beslutsfattande om diagnos och behandling av patienter;
  • stödja processer för medicinsk och icke-medicinsk hantering av patienter.

Prorenata Journal är modulbaserat och består av moduler för vårddokumentation, tillväxtanalys, medicinhantering (e-recept), elektroniskt remissförfarande, vårdplanering, undersökningar, ärenden och protokoll, rapportering, administration, kalender och kommunikation. Patientcentrisk dokumentationsdata kan visualiseras i flera moduler vilket ger stöd i vårdhanteringen.

Prorenata Journal gör patientjournaler samt hälsoinformation mer lättillgängligt och åtkomligt för behöriga användare och organisationer via Internet.

Prorenata Journal är avsett att användas av patientvårdsleverantörer (medicinsk och icke-medicinsk personal) i skolor och primärvårdsanläggningar (såsom sjuksköterskor, läkare, läkarassistenter, psykologer, administratörer, lärare, rektorer och andra relevanta yrken).

Prorenata Journal är inte avsett för övervakning av livsuppehållande funktioner.

 

Kontaktuppgifter

Prorenata AB

Organisationsnummer
556827-5555

Adress
Skeppsbron 30
111 30 Stockholm
Sverige

Telefonnummer
010-330 06 70

E-postadress 
prorenata@prorenata.se

Webbsida
https://prorenata.se/

Support

https://support.prorenata.se/

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan