Om Förhandsläge i Prorenata Journal

Vad är Förhandsläge i Prorenata Journal?

Med funktionen Förhandsläge aktiverat kommer du som användare få ta del av vissa nya funktioner innan samtliga användare får tillgång till dem. 

När Prorenata släpper större ändringar som påverkar många användare kommer de att släppas till Förhandsläge först. Där kommer ändringarna ligga under en tid så att ni som administratörer och de användare ni väljer kan förbereda er för förändringen, innan de rullas ut till samtliga användare i systemet. 
Vi arbetar fortfarande med designen på systemet, det ni kommer att se nu motsvarar alltså inte nödvändigtvis det slutgiltiga utseendet. Vi kommer att kommunicera två veckor i förväg innan ändringarna tas ur Förhandsläge och släpps till samtliga användare. 

Om du har tillgång till Förhandsläge i Prorenata Journal får du under livbojen i huvudmenyn ett nytt val: Aktivera Förhandsläge. Administratörer har alltid menyvalet aktivera Förhandsläget tillgängligt under livbojen.

Hur aktiverar administratören Förhandsläge för organisationens användare?

Administratören för din Prorenata-organisation aktiverar vilka användare som ska ha tillgång till funktionen Förhandsläge. Logga in i Prorenata Journal, gå till Din organisation -> Organisationsöversikt -> Användare. Välj användare som ska ha tillgång till Förhandsläge. Notera att användare som får tillgång till Förhandsläge också måste aktivera Förhandsläget under livbojen för att se ändringarna.

  1. Klicka på funktionsmenyn v, välj Redigera detaljer.
  2. Kryssa i rutan Ge tillgång till Förhandsläge.
  3. Klicka på Spara.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.40.45.png


Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.43.47.png

När administratören aktiverat åtkomst för användaren kan denne logga in i Prorenata Journal och välja Aktivera Förhandsläge under livbojen i huvudmenyn.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.46.22.png

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.47.34.png


Användare med tillgång till Förhandsläge får alternativ att växla mellan Förhandsläge på (Aktivera Förhandsläge) och av (Inaktivera Förhandläge) under livbojen i huvudmenyn.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.48.40.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan