Automatisk användarimport


Om er organisation har en konfiguration gällande import av användare till Prorenata Journal kommer du som är administratör att se fliken Automatisk Import. Navigera via Organisationsöversikten -> Användare -> Automatisk import.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._15.09.59.png

Obs! Du som är administratör bör stå som manuellt hanterad för att ignoreras från användarimporten.

För att göra denna inställning gör du följande:

 1. Gå till fliken Användare (Aktiva)
 2. På dig som användare klickar du på pilen för att öppna upp funktionsmenyn
 3. Välj menyvalet Användarimportsinställning för att öppna inställningsdialogen.
 4. Kryssa i checkrutan Manuellt hanterad

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._15.11.22.png

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._15.12.30.png

Andra intressanta artiklar om användarhantering som riktar sig till dig som administratör är:

Hur söker jag i användarlistan?

Skicka nytt lösenord

Tilldela kalenderåtkomst

Aktivera och inaktivera användare

Överföra funktioner till annan användare

Visa loggar

 

Övrig läsning för dig som administratör


Fliken automatisk import

På denna sida kommer du att kunna se användarimportens körningar.

Körningar/Körning

På varje enskild körning (klicka på den körning du vill se mer information om) visas resultatet av den avslutade importen med information om:

 • Tidstämplar (Skapad, Startad, Fil inläst, Avslutad)
 • Antal användare (Aktiva, Inaktiva, Manuellt hanterade, Totalt)
 • Ändrade användare (Skapade, Aktiverade, Inaktiverade, Uppdaterade)
 • Fel och varningar (Felaktiga användare, Fel, Varningar)

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._15.39.32.png

Information som kan följa med en användare via importen är:

 • ID (externt id via källsystemet)
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Om aktiv (Ja/Nej)
 • Email
 • Titel
 • Personnummer
 • Kontaktnummer
 • Mobilnummer för SMS
 • Tillåt SMS inlogg
 • Personlig avsändaradress
 • HSA-ID
 • Använd minnesanteckningar (Ja/Nej)
 • Specialfält
 • Uppdrag
  • Användarroll
  • Organisationsenhet ( på vilken skola/mottagning användaren ska ha uppdrag på)
  • Från och Till datum (Om tidsbestämt uppdrag)
 • Tilldelade organisationsenheter
  • Specifika organisationsenheter
 • Utvalda skolklasser (Stjärnmarkerar specifika skolklasser för användaren)
  • Klassnamn
  • Läsår
  • Organisationsenhet
 • Utvalda elev/patientgrupper (Stjärnmarkerar specifika grupper för användaren)
  • Grupp ID
 •  

Fel och varningar

Om importen innehöll fel eller varningar kommer dessa visas under delen Fel och varningar. Om det finns några fel eller varningar som är återkommande och som ni har kontroll på och vet om så kan du sortera genom att flytta dessa till ignoreringslistan. Detta gör du genom att klicka på pilen på aktuellt fel eller varning och välja ignorera fel/varning

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._15.43.32.png

Du kan sortera tabellen efter:

 • Användare
 • Loggnivå
 • Kod

Du kan söka och filtrera tabellen genom att söka i fälten användare, kod och mer information. Det går också att filtrera tabellen att enbart visa antingen fel eller varningar genom att använda valen under Loggnivå.


Ignorerade fel och varningar

För att sluta ignorera ett specifikt fel eller varning klickar du på pilen för att öppna en hanteringsmeny där du väljer sluta ignorera fel/varning

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._16.01.07.png

För att se och redigera en användare kopplad till ett fel eller varning klickar du på aktuellt fel eller varning och väljer Redigera <användare>

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._16.03.28.png


Felkoder

Felkoder som kan visas vid specifika scenarion är:

1001: Flera aktiva användare med samma mail-adress.
1002: Flera användare med samma källsystems-ID i Prorenata
1003: Flera användare med samma källsystems-ID i källsystemet
1004: Källsystems-ID saknas
10010: Okänt fel i användarimportsfil
10011: Användarimportsfil var inte giltig XML
10012: Användarimportsfilens format är ogiltigt
10013: Användarimportsfil innehöll ogiltig användarinformation
10014: Datainläsningen misslyckades
10100: Okänt fel under användarimport
10101: Okänt fel under användaruppdatering

Varningskoder

Varningskoder som kan visas vid specifika scenarion är:

1010: Okänt UUID för enhet
1011: Okänt UUID för användarroll
20000: Skolklass hittades inte på läsåret, markerades ej som utvald
20001: Flera skolklasser hittades på läsåret
20002: Användaren saknar åtkomst till skolklass, markerades ej som utvald
20010: Okänt UUID för enhet, tilldelas ej
20011: Användaren tilldelades enheter den saknar åtkomst till, tilldelas ej
20100: Okänt ID för elevgrupp, markerades ej som utvald
20101: Användaren saknar åtkomst till elevgrupp, markerades ej som utvald

Loggar

Du kan se den kompletta loggen på en specifik körning genom att klicka på Komplett logg. För att enbart se loggen över fel väljer du Fellogg

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._16.10.57.pngKör om importen (om aktiverat)

Om användarimporten är konfigurerad till att tillåta administratören att köra om importen så kommer du se att knappen Kör om importen är aktiverad.

För att köra igång en ny användarimport med senaste uppdateringarna gör du följande:

 1. Klicka på knappen Kör om importen
 2. Klicka på knappen Uppdatera för att uppdatera vyn med den igångsatta importen. Denna visas överst i tabellen Körningar.
 3. Klicka på körningen i tabellen Körningar för att se mer information om den aktuella importen.

Ska_rmavbild_2020-11-30_kl._10.06.36.png

 

Nya användare

När nya användare läggs till i er organisation genom den automatiska importen så får dessa e-post meddelanden med välkomstbrev och ett där de kan skapa sitt lösenord. Detta går att konfigurera på importen så om er organisation t.ex. enbart använder er utav en enkel inloggning (SSO) d.v.s inte använder er utav ett Prorenata lösenord så går det att avaktivera detta utskick.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan