Prorenatas rekommenderade arbetsflöden för elevärenden

Prorenatas rekommenderade arbetsflöden för elevärenden

Ett elevärende kan gälla extra anpassning, kränkande behandling, problematisk skolfrånvaro eller särskilt stöd. Alla typer av elevärenden behöver dokumenteras, åtgärdas och utvärderas. Funktionerna funktionsbrevlåda och kontaktformulär är särskilt lämpade för dessa arbetsflöden. I PDF-filerna längst ned i supportartikeln hittar du mer information om rekommenderade arbetsflöden för de olika elevärendena och hur ni kan arbeta med dessa i Prorenata.

Observera att denna supportartikel innehåller 5 bifogade filer/PDF längst ned:
Extra anpassning
Särskilt stöd
Problematisk skolfrånvaro 
Medicinska avvikelser
Kränkande behandling 

Om du har frågor, kontakta gärna din kundansvariga eller vår support

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan