Prorenatas rekommenderade arbetsflöden för elevärenden

Prorenatas rekommenderade arbetsflöden för elevärenden

Ett elevärende kan gälla extra anpassning, kränkande behandling, problematisk skolfrånvaro eller särskilt stöd. Alla typer av elevärenden behöver dokumenteras, åtgärdas och utvärderas. Funktionerna funktionsbrevlåda och kontaktformulär är särskilt lämpade för dessa arbetsflöden. I PDF-filerna längst ned i supportartikeln hittar du mer information om rekommenderade arbetsflöden för de olika elevärendena och hur ni kan arbeta med dessa i Prorenata.

Om du har frågor, kontakta gärna din kundansvariga eller vår support.

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan