Mallmeny administration medicinska fliken (EMI)

Administration EMI:

Här visas de mallar Prorenata erbjuder gällande administration i den medicinska fliken.

 

Anteckning:

Administration_EMI.jpg

 

Telefonanteckning:

Telefonanteckning.jpg

 

Möte:

Mo_te.jpg

 

Uteblivet besök:

Uteblivetbeso_k.jpg

 

Inkommande dokument EMI:

Inkommande_dokumentation_EMI.jpg

 

Medgivande till rekvisition av journalhandlingar:

Medgivande_till_rekvisition_av_journalhandlingar.jpg

Sammanfattande bedömning:

Sammanfattande_bedo_mning.jpg

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan