Mallmeny hälsobesök

Hälsobesök:

Här visas de mallar Prorenata erbjuder gällande hälsobesök. 

 

Hälsobesök förskoleklass:

Ha_lsobeso_k_fo_rskoleklass_sid_1av2.jpg

Ha_lsobeso_k_fo_rskoleklass_sid_2av2.jpg

 

 

Hälsobesök år/åk 2 och 6:

Ha_lsobeso_k_a_r_2_och_6.jpg

 

Hälsobesök år/åk 4, 8 och gymnasium:

Ha_lsobeso_k_a_k_4_8_Gym_sid_1av2.jpg

Ha_lsobeso_k_a_k_4_8_Gym_sid_2av2.jpg

 

Inskrivning ny elev/nyanländ:

Inskrivning_ny_elev__nyanla_nd_sid1av2.jpgInskrivning_ny_elev__nyanla_nd_sid_2av2.jpg 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan