Mallar för samtliga yrkesroller i elevakten

Följande mallar erbjuds i fliken elevakt till samtliga yrkesroller enligt följande struktur.

Ska_rmavbild_2019-07-18_kl._12.05.58.png    Ska_rmavbild_2019-08-29_kl._10.52.43.png    Ska_rmavbild_2019-07-18_kl._12.06.27.png

 

Administration i elevakten för:

Skolsköterska / Rektor / Biträdande rektor / Specialpedagog / Skolkurator / Skolpsykolog / Logoped 

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360029352192

Brev och Intyg

https://support.prorenata.se/hc/sv/articles/360030621892

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan