Mallmeny medicinska fliken (EMI)

Mallar EMI:

Här visas de mallar Prorenata erbjuder för skolsköterskor och skolläkare i den medicinska fliken.

Skolsköterskebesök:

Skolsko_terskebeso_k.jpg

Skolläkarbesök:

Skolla_karbeso_k_sid_1av2.jpg

Skolla_karbeso_k_sid_2av2.jpg

Dokumentation av medicinsk bedömning:

dokumentation_av_medicinsk_bedomning_sid_1av2.jpg

dokumentation_av_medicinsk_bedomning_sid_2av2.jpg

Social orosanmälan:

social-orosanmalan_sid1av3.jpg

social-orosanmalan_sid_2av3.jpg

social-orosanmalan_sid_3av3.jpg

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan