Inloggningsmetoder för webbenkäter

För att arbeta med webbenkäter måste modulen Webbenkäter vara aktiverad för din organisation. Är du administratör kan du själv aktivera modulen under Inställningar, alternativt kontakta Prorenata så hjälper vi er. Vid aktiveringen av funktionen har organisationen möjlighet att välja vilken typ av behörighetsnivå som ska krävas för att arbeta med verktyget webbenkäter.

Om ni vill använda en inloggningsmetod (autentisering) på en enkät så kontaktar ni Prorenata support. De alternativ som finns att välja är:

 1. Ingen autentisering (används om ingen konfiguration gjorts)
 2. Mobilt BankID-personlig
 3. Mobilt BankID-personlig eller vårdnadshavare/anhörig

En enkät kan vara antingen riktad eller öppen. En riktad enkät skickas till den e-postadress som finns på elevens kontaktinformation med länk till enkäten. En öppen enkät innebär att man ger mottagaren/mottagarna en länk till webbenkäten.


Ingen autentisering

Om du väljer inloggningsmetod Ingen autentisering kommer inte mottagaren att behöva logga in för att kunna svara på enkäten.

Vid riktad enkät:

Mottagaren får ett e-postmeddelande med länk till enkäten. Enkäten öppnas direkt utan någon autentisering.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken Enkätsvar har den skickade enkäten status (okänd) i kolumnen Inloggning tills dess att mottagaren svarat på enkäten. Då ändras denna till vald metod vilket i detta fall blir Ingen autentisering.

Efter inskickad enkät blir enkäten låst.

Vid öppen enkät:

Mottagaren får en länk som skrivs in / klistras in i adressfältet i webbläsaren. Eleven får sedan ange personuppgifter och enhet (skola) men ingen autentisering görs.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken okopplade enkätsvar visas information om eleven är autentiserad (kolumnen: Inloggning) vilket i detta fall kommer få status Ingen autentisering.

Om det personnummer som eleven angett på sina personuppgifter inte kan matchas ihop med en befintlig elev i systemet kommer det visas en anmärkning i kolumnen Varningar som okänd elev.


Mobilt BankID-personlig

Om er enkät har konfigurerats till att använda BankID personlig för autentisering kommer mottagaren behöva logga in med mobilt BankID som är kopplat till deras personnummer. De legitimeras hos Prorenata. 

Vid riktad enkät:

Mottagaren får ett e-postmeddelande med länk till enkäten.

Eleven navigeras till en personlig inloggning via BankID och deras personnummer är förifyllt och kan inte ändras.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken Enkätsvar har den skickade enkäten status (okänd) i kolumnen Inloggning tills dess att mottagaren loggat in. ändras denna till BankID Elev.

Efter inskickad enkät blir enkäten låst.

 

Vid öppen enkät:

Mottagaren får en länk som skrivs in / klistras in i adressfältet i webbläsaren. Eleven navigeras till en personlig inloggning via BankID där personnummer och skola anges.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken okopplade enkätsvar visas information om eleven är autentiserad vilket i detta fall kommer få status BankID Elev.

Om det personnummer som eleven använt för inloggning inte kan matchas ihop med en befintlig elev i systemet kommer det visas en anmärkning i kolumnen Varningar som okänd elev.


Mobilt BankID-personlig eller vårdnadshavare

Om er enkät har konfigurerats till att använda BankID personlig eller vårdnadshavare kommer antingen eleven behöva logga in med mobilt BankID som är kopplat till dennes personnummer eller en vårdnadshavare med deras mobila BankID. De legitimeras hos Prorenata.

 

Vid riktad enkät:

Mottagaren får ett e-postmeddelande med länk till enkäten. Genom att klicka på länken navigeras man till en sida där de väljer om det är eleven själv eller en vårdnadshavare som ska logga in.

 • Om eleven själv ska logga in: En sida för personlig inloggning via BankID öppnas och elevens personnummer är förifyllt och kan inte ändras.
 • Om vårdnadshavare ska logga in: En sida för inloggning öppnas där personen anger sitt personnummer och namnet på den elev de är vårdnadshavare för.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken Enkätsvar har den skickade enkäten status (okänd) i kolumnen Inloggning tills dess att mottagaren loggat in. Då ändras denna till BankID Elev eller vårdnadshavare.

Om det personnummer och namn som vårdnadshavaren loggat in med inte kan matchas ihop med eleven i systemet kommer det visas en anmärkning i kolumnen Varningar som okänd vårdnadshavare.

Efter inskickad enkät blir enkäten låst.

 

Vid öppen enkät:

Mottagaren får en länk som skrivs in / klistras in i adressfältet i webbläsaren och navigeras via länk till en sida där de väljer om det är eleven själv eller vårdnadshavaren som ska logga in.

 • Om eleven själv ska logga in: En sida för personlig inloggning via BankID öppnas där elevens personnummer och skola anges.
 • Om vårdnadshavaren ska logga in: En sida för inloggning öppnas där personen anger sitt personnummer, elevens personnummer, förnamn, efternamn och skola.

I tabellen över inkomna svar på den aktuella enkäten och fliken okopplade enkätsvar har den skickade enkäten status (okänd) i kolumnen Inloggning tills dess att mottagaren loggat in. Då ändras denna till BankID Elev eller vårdnadshavare.

Om det personnummer som eleven eller vårdnadshavare använt för inloggning inte kan matchas ihop med en befintlig elev i systemet kommer det visas en anmärkning i kolumnen Varningar som okänd elev eller okänd vårdnadshavare.


Om du vill öppna enkät för ifyllnad med elev

Oavsett inloggningsmetod kan en skickad webbenkät också öppnas och fyllas i direkt i Prorenata Journal. Systemet kommer vara låst under tiden enkäten fylls i.

För att besvara enkäten tillsammans med eleven

 1. Gå till elevens journal och klicka på enkäten i elevöversikten. Om en enkät har skickats syns den som en grå ruta i Elevöversikten.
 2. Klicka på enkätrutan och välj Öppna enkät för ifyllnad.
 3. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka

Alternativt kan enkäten öppnas genom att gå via Listor & Tabeller -->Webbenkäter och sedan i fliken Enkätsvar:

 1. Välj den enkät du vill öppna.
 2. I fliken Enkätsvar väljer du eleven i listan över skickade enkäter och klickar på funktionspilen längst till höger.
 3. Klicka på Öppna enkät för ifyllnad
 4. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka

Observera att enkäter som har BankID som inloggningsmetod kommer få status Ingen autentisering om ni väljer denna väg för ifyllnad av enkät.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan