Redigera ett klassärende/gruppärende

För att kunna arbeta med ärenden måste funktionen vara påslagen i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att slå på funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta Prorenata.

Läs mer om hur du arbetar med ärenden här.

Läs mer om hur du skapar ett gruppärende här.


Hur du redigerar ett klassärende/gruppärende

Du kan redigera ett gruppärende via:

 1. Ärendevyn på enheten (t.ex. skola, mottagning)
 2. Översiktsvyn på enheten (dina aktuella ärenden)
 3. En specifik skolklass sida
 4. En specifik elev/patientgrupps sida
 5. En genererad ärendeanteckning på relaterade elever/patienters journaler
 6. En genererad gruppanteckning på skolklassens eller elev/patientgruppens sida i den relaterade gruppanteckningsfliken (koppling till dokumentationsmapp).
 7. Listor & Tabeller-> Ärenden

Du kan ändra följande information i ärendet:

 • Prioritet (standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status ( nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Titel
 • Medlemmar
 • Relaterade elever/patienter
 • Redigera befintliga anteckningar
 • Lägga till en ny anteckning
 • Redigera befintliga bevakningar (beror på behörighetsnivå)
 • Lägga till ny bevakning

Det går att konfigurera ärendetypen så att fälten relaterade elever/patienter inte finns med på ärendet vilket innebär att klassärendet/gruppärendet inte är länkat till några elever/patienter utan enbart till skolklassen/gruppen.


Hur lägger jag till/tar bort en relaterad elev/patient på ett befintligt klassärende/gruppärende?

Om du vill lägga till eller ta bort en relaterad elev/patient på klassärendet/gruppärendet klickar du på ärendet och väljer Ändra ärende i funktionsmenyn. Klicka sedan på Ändra relaterade elever/patienter.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._15.43.50.png

I dialogen som öppnas lägger du till de elever/patienter som ska ingå i ärendet.

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

 

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara ändringen av relaterade elever/patienter på ärendet. 


Vad händer om jag lägger till/tar bort en relaterad elev/patient på ett befintligt klassärende/gruppärende?

När du lägger till en elev/patient på ett befintligt klassärende/gruppärende kommer dessa få tidigare genererade ärendeanteckningar på sin journal (kopplat till specifik dokumentationsmapp). Eleven/patienten kommer läggas till på relaterade elever/patienter på ärendet och på tidigare genererade gruppanteckningar.

När du tar bort en relaterad elev/patient från ett klassärende/gruppärende kommer tidigare genererade ärendeanteckningar på dennes journal att tas bort. Eleven/patienten blir borttagen från relaterade elever/patienter på ärendet och på tidigare genererade gruppanteckningar.


Vad händer om en elev/patient läggs till eller tas bort i skolklassen eller elev/patientgruppen?

Hur du lägger till eller tar bort en elev/patient till en grupp kan du läsa om här. 

Om du lägger till en elev/patient i en skolklass/grupp och vill att denne ska ingå i redan befintliga klassärenden/gruppärenden behöver du lägga till denne bland relaterade elever/patienter på varje specifikt klassärende/gruppärende.

Om du tar bort en elev/patient från en skolklass/grupp så kommer denne fortfarande stå kvar som relaterad elev/patient på befintliga klassärenden/gruppärenden inom skolklassen/gruppen. Om ni inte vill att denne längre ska ingå i klassärendet/gruppärendet behöver ni ta bort denne som relaterad på varje specifikt klassärende/gruppärende.


Vad händer om jag ändrar en befintlig ärendeanteckning?

Om du ändrar innehållet på en befintlig ärendeanteckning så kommer tidigare genererad ärendeanteckning på varje relaterad elevs/patients journal att uppdateras med det nya innehållet.

Även tidigare genererad gruppanteckning kommer att uppdateras med det nya innehållet.


Vad händer om jag lägger till en ny anteckning på klassärendet/gruppärendet?

Om du lägger till en ärendeanteckning på klassärendet/gruppärendet kommer det genereras en ny anteckning på varje relaterad elevs/patients journal märkt Ärendeanteckning (vilken journal anteckningen skrivs i bestäms av ärendetypens koppling till dokumentationsmapp) och som en gruppanteckning (om aktiverat) på aktuell skolklass/grupps sida.


Vad händer om jag tar bort en anteckning från ärendet?

Om du tar bort en anteckning från ett klassärende/gruppärende kommer den tidigare genererade ärendeanteckningen på relaterade elevers/patienters journaler att bli borttagna. Även den genererade gruppanteckningen kommer att tas bort.


Vad händer om eleven/patienten byter enhet?

Om en elev/patient byter enhet (t.ex. skola) inom organisationen så kommer denne fortfarande stå kvar som relaterad elev/patient på befintliga klassärenden/gruppärenden inom skolklassen/gruppen på den tidigare enheten vilket innebär att tidigare genererade ärendeanteckningar på deras journaler finns kvar och uppdateras.

Om ni inte vill att eleven/patienten längre ska ingå i klassärendet/gruppärendet behöver ni ta bort denne som relaterad på varje specifikt klassärende/gruppärende på den enheten.


Vad händer om en elevs/patients journal (dokumentationsmapp) förstörs?

Läs mer om journalförstöring här.

Om en elevs/patients journal (vald/valda dokumentationsmappar) förstörs så kommer tidigare genererade ärendeanteckningar bli borttagna. Eleven/patienten står dock kvar som relaterad på befintliga klassärenden/gruppärenden vilket i detta fall innebär att nya ärendeanteckningar på klassärenden/gruppärenden där denne står som relaterad kommer generera en ärendeanteckning på deras journal. Uppdateringar på tidigare anteckningar (de som togs bort vid journalförstöring) kommer inte genereras på deras journal i form av en ny ärendeanteckning.

Om ni inte vill att eleven/patienten längre ska ingå i klassärendet/gruppärendet behöver ni ta bort denne som relaterad på varje specifikt klassärende/gruppärende på den enheten.


Vad händer om eleven/patienten och dess journaler förstörs?

Läs mer om journalförstöring här.

Om en elev/patient och dess journaler (dokumentationsmappar) förstörs vid en journalförstöring kommer eleven/patienten inte längre vara relaterad på de klassärenden/gruppärenden och genererade gruppanteckningar som denne tidigare var kopplad till.


Vad händer om jag tar bort klassärendet/gruppärendet?

För att ta bort ett ärende krävs rätt behörighet, vilken oftast är en administratör.

Om du tar bort ett klassärende/gruppärende kommer alla tidigare genererade ärendeanteckningar på relaterade elevers/patienters journaler att bli borttagna. Även genererade gruppanteckningar från klassärendet/gruppärendet kommer att tas bort.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan