Hur du skapar protokoll och lägger till ärenden

På skolnivå finns funktionerna Ärenden och Protokoll. I Protokoll skapar man en dagordning för sitt EHT-möte (Elevhälsoteammöte) och lägger sedan till de ärenden som ska tas upp. Det är bra om man har en ansvarig som alltid skapar protokollen. Man kan med fördel skapa protokoll i förväg, eftersom man ofta vet när EHT-mötena är planerade. Protokollen är då klara och deltagarna kan lägga till de ärenden som de vill ta upp på kommande möten.

Hur du skapar ett protokoll och lägger till ärenden

 1. Gå till Din organisation och den enhet du vill skapa protokoll för.
  Klicka på fliken Protokoll.
  Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.37.49.png

 2. Klicka sedan på knappen Skapa protokoll.
  Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.39.17.png


 3. Välj datum i datumväljaren (kalenderikonen) för mötet - du måste själv korrigera datum under Kort beskrivning (datumet följer inte med automatiskt från datumväljaren).
  Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.40.30.png


 4. I nästa vy kan du lägga till ärenden i protokollet via en tabell. Klicka på de ärenden du vill lägga till protokollet. Klicka sedan på Lägg till valda ärenden.  
  Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._13.17.32.png

 5. I nästa steg får du frågan om du vill aktivera nya ärenden. Klicka på Ja, aktivera de icke aktiva ärendena om du vill ha med dessa ärenden på ert möte. Journalsystemet har nu skapat en dagordning/protokoll att använda vid nästa EHT-möte.
  Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.42.45.png

Hur du dokumenterar i ett protokoll

För att skriva i ett befintligt protokoll klickar du på knappen Börja skriva och systemet tar dig till första protokollpunkten i dagordningen.
Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.43.47.png

Gör en anteckning i protokollet och klicka på Spara och nästa så kommer du direkt till nästa punkt i dagordningen. Anteckningen du gör under mötet kommer att få benämningen​ Protokollanteckning​ i både ärendet och i elevakten.

Längst ned i Protokollet finns knappen Ny punkt. Här kan man under pågående möte skapa eller lägga till ett nytt ärende, lägga till ett befintligt ärende eller skapa en ny punkt utan ärendekoppling.

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.45.22.png

Efter avslutat möte

När mötet är avslutat klickar samt håller du inne knappen och flyttar över protokollet till fliken Avklarade.
Era aktiva protokoll för kommande möten finns under rubriken Aktiva.
Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.46.36.png

Under knappen Ärenden kan man även skapa ärende utan elevkoppling, t.ex ett ärende som handlar om en klass eller andra stående punkter. Det går även bra att skapa ett ärende med elevkoppling men då måste du koppla till eleven till ärendet.

Ska_rmavbild_2020-05-08_kl._10.48.41.png


 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan