Ärenden och protokoll - hur du skapar ett ärende från elevöversikten

Hur du skapar ett ärende från elevöversikten

 1. Sök fram eleven genom att skriva namnet i sökrutan högst upp:
  A_rende1.png

 2. Via Elevöversikten klickar du på Använd elev för att… och välj Skapa ärende. Välj den ärendetyp som passar bäst (ärendetyperna ser olika ut beroende på vilka ni har valt att arbeta med i just er kommun/skola).

  A_rende2.png  A_rende3.png

 3. Fyll i uppgifterna i dialogrutan. Skriv en Ärenderubrik, välj Prioritet, välj Status (oftast Nytt när du skapar ärendet), samt lägg till de kollegor som ska tilldelas ärendet. Alternativt kan du skapa en grupp för ditt EHT-team via knappen Grupper.
  Klicka sedan på Spara.

  A_rende4.png

 4. Ärendet visas på ElevöversiktenFör att göra en anteckning i ärendet klickar du på den länkade raden (brunmarkerad) och ett antal val dyker upp. Klicka på knappen Ny anteckning.
  A_rende5.png

 5. I ärendet kan du nu skriva i fritext eller med hjälp av befintliga mallar. Välj det alternativ som passar bäst. 
  A_rende6.png
  A_rende7.png
  Klicka på Spara.

 6. Det du skrivit syns dels i själva ärendet (det hittar du genom att klicka på den länkade raden, välj Visa ärende) och även i Elevakten med koppling till sitt ärende. A_rende8.png

A_rende9.png

A_rende10.png


Hur du kopplar en tidigare anteckning till befintligt ärende

 1. Du kan koppla en anteckning i Elevakten till ett ärende i efterhand. Klicka på knappen Ny anteckning, välj lämplig mall i listan. Gör din anteckning och klicka på Spara.

A_rende11.png

2. För att koppla den skrivna anteckningen till ett ärende, klicka på funktionspilen v, i högerkanten på anteckningen. Välj Koppla till ärende (förutsatt att det finns ett öppet ärende på eleven).

A_rende12.png

 

A_rende13.png

 A_rende14.png

3. Bekräfta kopplingen genom att klicka på Ja, koppla till problematisk frånvaro.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan