Hur skapar jag ett klassärende/gruppärende?

För att kunna arbeta med ärenden måste funktionen vara påslagen i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att slå på funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta Prorenata.

Läs mer om hur du arbetar med ärenden här.


 

Klassärende/gruppärende

Ett klassärende/gruppärende är ett ärende (ärendetyp Grupp) som kan kopplas till en enhet, skolklass eller elev/patientgrupp. Ärendet kopplas då till de relaterade elever/patienter som ni väljer ska ingå i ärendet (urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter som ingår i vald grupptyp). Om ni inte vill använda kopplingen till relaterade elever/patienter finns möjlighet att konfigurera klassärendet/gruppärendet (ärendetypen) så att dessa fält döljs och inte används i ärendet.

Du kan skapa ett gruppärende via:

 1. ärendevyn på enheten (t.ex. skola, mottagning)
 2. en specifik skolklass
 3. en specifik elev/patientgrupp
 4. ett protokoll på enheten

GroupIssue_IssuePage__kopia_.png

 

 CreateGroupIssue2_new.png

 

CreateGroupIssue3_new.png

 

GroupIssue_Protocol.png 


 

Ärendevy

Om du vill skapa ett klassärende/gruppärende via ärendefliken på din enhet (skola, mottagning) klicka på knappen Skapa ärende och välj den ärendetyp som är kopplad till denna typ av ärende. I dialogen som öppnas fyller du i följande information:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Typ av grupp (Enhet, Skolklass, Elev/patientgrupp)

-Vid val skolklass eller grupp kommer du kunna filtrera urvalet efter läsår och därefter söka efter den skolklass eller grupp som ärendet ska kopplas till. Listan kommer visa de skolklasser eller grupper som finns inlagda på det valda läsåret (max 100st visas men går att söka fram alla inlagda skolklasser eller grupper om dessa är fler än detta antal).

 • Relaterade elever/patienter (vilka elever/patienter som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter inom vald grupptyp)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_IssuePageNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara ärendet.

 


 

Skolklass (om aktuellt)

Om du vill skapa ett klassärende via en skolklass navigerar du till dess sida. I fliken Elever klickar du på knappen Skapa ärende och väljer den ärendetyp som är kopplad till denna typ av ärende. I dialogen som öppnas fyller du i följande information:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Relaterade elever (vilka elever som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever i skolklassen)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_SchoolClassNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara klassärendet.

 


 

Elevgrupp/patientgrupp (om aktiverat)

Om du vill skapa ett gruppärende via en elev/patientgrupp navigerar du till dess sida. I fliken Elev/patientgrupp klickar du på knappen Skapa ärende och väljer den ärendetyp som är kopplad till denna typ av ärende. I dialogen som öppnas fyller du i följande information:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Relaterade elever/patienter (vilka elever/patienter som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter i gruppen)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_GroupNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara gruppärendet.

 


 

Protokollvy

Om du vill skapa ett klassärende/gruppärende via protokollfliken på din enhet (skola, mottagning) klicka på knappen Ny punkt och sedan på Skapa ärende och välj den ärendetyp som är kopplad till denna typ av ärende. I dialogen som öppnas fyller du i följande information:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Typ av grupp (Enhet, Skolklass, Elev/patientgrupp)

-Vid val skolklass eller grupp kommer du kunna filtrera urvalet efter läsår och därefter söka efter den skolklass eller grupp som ärendet ska kopplas till. Listan kommer visa de skolklasser eller grupper som finns inlagda på det valda läsåret (max 100st visas men går att söka fram alla inlagda skolklasser eller grupper om dessa är fler än detta antal).

 • Relaterade elever/patienter (vilka elever/patienter som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter inom vald grupptyp)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

 

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara ärendet och lägga till det som en protokollpunkt.


 

Visa klassärendet/gruppärendet 

När klassärendet/gruppärendet är sparat kommer detta visas för de medlemmar som är kopplade till ärendet och som har rätt behörighet. Ärenden följer samma sekretess som dokumentationsmappar. Ärendet kopplas ihop med en dokumentationsmapp genom dess ärendetyp. Undantag för roller med ärendebegränsning.

Ärendet visas under:

 1. Ärendevy
 2. Aktuell enhets översiktssida
 3. Aktuella skolklassens/gruppens sida
 4. Listor & Tabeller -> Ärenden

ShowGroupIssue_IssuePage.png

 

ShowGroupIssue_UnitOverview.png

 

ShowGroupIssue3_new.png

 

ShowGroupIssue_ListandTables.png

 


 

Ärendeanteckning

Till varje klassärende/gruppärende kan man dokumentera ett antal ärendeanteckningar. En ärendeanteckning består av en fritextanteckning och eventuellt bifogade filer.

Om ärendet har några relaterade elever/patienter så blir varje ärendeanteckning till en anteckning i elevens/patientens journal märkt Ärendeanteckning (vilken journal anteckningen skrivs i bestäms av ärendetypens koppling till dokumentationsmapp) och som en gruppanteckning (om aktiverat) på aktuell skolklass/grupps sida. 

IssueNote_GroupIssue.png

 

IssueNote_GroupNote.png

Det finns också möjlighet att ha en anteckningstyp som inte kopplas till någon elev/patient utan är en anteckning som endast sparas i ärendet. 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan