Hur skapar jag ett gruppärende?

Elev/patientgrupper är en kommande funktion

För att kunna arbeta med ärenden måste funktionen vara påslagen i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att slå på funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta ProReNata.

Läs mer om hur du arbetar med ärenden här.


 

Gruppärende

Ett gruppärende är ett ärende (ärendetyp Grupp) som kan kopplas till en enhet, skolklass eller elev/patientgrupp. Ärendet kopplas då till de relaterade elever/patienter som ni väljer ska ingå i ärendet (urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter som ingår i vald grupptyp).

Du kan skapa ett gruppärende via:

 1. ärendevyn på enheten (t.ex. skola, mottagning)
 2. en specifik skolklass
 3. en specifik elev/patientgrupp

 

GroupIssue_IssuePage__kopia_.png

 

GroupIssue_Class__kopia_.png

 

GroupIssue__kopia_.png

 


 

Ärendevy

Om du vill skapa ett gruppärende via ärendefliken på din enhet (skola, mottagning) så klickar du på knappen Skapa ärende och väljer den ärendetyp som är kopplad till gruppärenden. I dialogen som öppnas fylls följande information i:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Typ av grupp (Enhet, Skolklass, Elev/patientgrupp)

-Vid val skolklass eller grupp kommer du kunna filtrera urvalet efter läsår och därefter söka efter den skolklass eller grupp som ärendet ska kopplas till. (Tips: börja med ett mellanslag för få upp de skolklasser eller grupper som finns registrerade på enheten.)

 • Relaterade elever/patienter (vilka elever/patienter som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter inom vald grupptyp)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer) (Tips: börja med ett mellanslag för att få upp de elever/patienter som finns registrerade på enheten/vald skolklass/vald grupp.)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_IssuePageNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara gruppärendet.

 


 

Skolklass (om aktuellt)

Om du vill skapa ett gruppärende via en skolklass navigerar du till dess sida och i fliken Elever klickar du på knappen Skapa ärende och väljer den ärendetyp som är kopplad till gruppärenden. I dialogen som öppnas fylls följande information i:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Relaterade elever (vilka elever som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever i skolklassen)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer) (Tips: börja med ett mellanslag för att få upp de elever/patienter som finns registrerade i skolklassen.)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_SchoolClassNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara gruppärendet.

 


 

Elev/patientgrupp (om aktiverat)

Om du vill skapa ett gruppärende via en elev/patientgrupp navigerar du till dess sida och i fliken Elev/patientgrupp klickar du på knappen Skapa ärende och väljer den ärendetyp som är kopplad till gruppärenden. I dialogen som öppnas fylls följande information i:

 • Ärenderubrik
 • Prioritet (Standard, prioriterat, högprioriterat)
 • Status (Nytt, aktivt, pausat, avklarat, arkiverat)
 • Medlemmar (vilka som ska delta/kopplas till ärendet)
 • Relaterade elever/patienter (vilka elever/patienter som ska kopplas till ärendet, urvalet grundar sig på befintliga elever/patienter i gruppen)

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer) (Tips: börja med ett mellanslag för att få upp de elever/patienter som finns registrerade i gruppen.)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

GroupIssue_GroupNew.png

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara gruppärendet.

 


 

Visa gruppärendet 

När gruppärendet är sparat kommer detta visas för de medlemmar som är kopplade till ärendet och som har rätt behörighet då ärenden följer samma sekretess som dokumentationsmappar. Ärendet kopplas ihop med en dokumentationsmapp genom dess ärendetyp. Undantag för roller med ärendebegränsning.

Ärendet visas under:

 1. Ärendevy
 2. Aktuell enhets översiktssida
 3. Aktuella skolklassens/gruppens sida
 4. Listor & Tabeller-Ärenden

ShowGroupIssue_IssuePage.png

 

ShowGroupIssue_UnitOverview.png

 

ShowIssue_GroupPage_Link.png

 

ShowGroupIssue_ListandTables.png

 


 

Ärendeanteckning

Till varje gruppärende kan man dokumentera ett antal ärendeanteckningar. En ärendeanteckning består av en fritextanteckning och eventuellt bifogade filer.

Om ärendet har några relaterade elever/patienter så blir varje ärendeanteckning till en anteckning i elevens/patientens journal märkt Ärendeanteckning (vilken journal anteckningen skrivs i bestäms av ärendetypens koppling till dokumentationsmapp) och som en gruppanteckning (om aktiverat) på aktuell skolklass/grupps sida. 

IssueNote_GroupIssue.png

 

IssueNote_GroupNote.png

Det finns också möjlighet att ha en anteckningstyp som inte kopplas till någon elev/patient utan är en anteckning som endast sparas i ärendet. 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan