Snabbkommandon

Snabbkommandon/kortkommandon är ett sätt att komma åt en funktion i Prorenata Journal genom att trycka på specifika tangenter eller tangentkombinationer på tangentbordet. Snabbkommandon gör att det går effektivare att navigera och arbeta i journalsystemet.

Generella snabbkommandon

Ska_rmavbild_2020-03-05_kl._10.27.00.png

En översikt av alla snabbkommandon går att hitta genom att klicka på livbojen längst upp på sidan och välja Visa kortkommandon. Alternativt kan man trycka tangentkombinationen Alt + H (Windows), Option + H (Mac) för att visa översikten av snabbkommandon. 

Aktuella snabbkommandon

Aktuella snabbkommandon baseras på vilken sida eller vad du för stunden arbetar med i journalsystemet. Dessa snabbkommandon varierar sig alltså beroende på vad du gör.

 


Lista över snabbkommandon

Generella snabbkommandon

Vad gör den? Tangent eller tangentkombination  
  Windows Mac
Välj flik 1 till 10 1-0 1-0
Gå till G G
Avbryt ESCAPE ESCAPE 
Gå till hemsidan G + H G + H 
Gå till kalendern  G + K G + K
Gå till Listor & Tabeller  G + L G + L
Gå till Din organisation  G + P G + P 
Visa supporten  H H 
Visa snabbkommandon  Alt + H
Option + H
Lås Prorenata Journal  Alt + L Option + L
Logga ut  Shift + Alt Option + L
Sök efter elever/patienter  Alt + F
Option + F
Spara anteckning  Ctrl + Enter Command + Enter
Spara och signera  Shift +Ctrl + Enter Command + Enter
     
Signeringskorg    
Hantera vald rad Enter Enter 
Signera alla A
Gå till anteckning J
Signera anteckning S
Uppdatera U
Klistra in/visa urklipp V
     
Patientöversikt    
Använd patient för att... A
Boka i kalendern B
Kurvor & Tabeller C
Administrera D
Skicka meddelande om M
Klistra in/visa urklipp V
     
Patientjournal    
Hantera vald rad Enter Enter 
Ny kontroll K
Ny anteckning N
Skriv ut P
Sök S
Uppdatera U
Klistra in/visa urklipp V
Ny varning W
     
Meddelanden    
Arkivera A
Ny konversation N
Skriv ut P
Svara S
Uppdatera U
Skicka meddelande Ctrl + Enter Command + Enter
     
Webbenkäter    
Redigera enkät R
Skicka enkät S

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan