Välja primär status på kontaktinformation

Om du som användare har behörighet att lägga till och redigera elev/patientadresser, finns möjlighet att välja vilken kontaktinformation på en elev/patient som ska användas vid diverse utskick om det förekommer flera olika adresser eller information av samma typ (t.ex. flera telefonnummer, e-postadresser).
Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._14.41.14.png

Det finns 3 olika typer av kontaktinformation där ni i varje kontakttyp kan välja den information som ska ha primär status:

  1. Adress (t.ex. postadress)
  2. Telefon (t.ex. hemnummer, arbete, mobil etc.)
  3. E-post

För att välja primär adress, markera kryssrutan Primär. Klicka på Spara.

Om ni har flera olika adresser eller information av samma typ och inte aktivt väljer vilken som ska vara den primära, kommer den första adressen av en typ att användas. Den adress som står som primär, oavsett om den är aktivt vald eller om scenariot är som ovan, kommer att ha en ram runt sig med en liten text som visar att just den adressen används som den primära.
Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._14.44.54.png  

Om det i er organisation inte är tillåtet att redigera importerade adresser så kommer du endast kunna redigera den primära statusen (om du samtidigt har behörighet att redigera elev/patientadresser).
Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._15.29.38.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan