Förslag till rapportmall för folkhälsomyndighetens insamling av viktdata på skolbarn 6-9 år 2019

Samtliga landets kommuner har fått ett e-postutskick om en datainsamling som ska göras under året för att kartlägga viktdata på skolbarn i åldrarna 6-9 år. 

Ur e-postutskick från Folkhälsomyndigheten: 

"Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag som handlar om att samla in längd och viktdata på skolbarn i åldrarna 6-9 år. Insamlingen görs som en del av WHOs (Världshälsoorganisationens) kartläggning av övervikt och fetma bland barn 6–9 år i Europa – The Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI).

 Kartläggningens insamling av data kommer att säkras i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR på följande sätt. Alla identitetsuppgifter avlägsnas innan inrapporteringen till Folkhälsomyndigheten. Vid uttag eller inrapportering av data ska ingen kodnyckel som kan koppla information till enskilda elever skapas eller bevaras. Ingen uppgift om kommuntillhörighet ska följa med i inrapporteringen, men däremot så ska uppgift om regions/landstingstillhörighet rapporteras in. Inte heller ska några uppgifter som kopplar information från enskilda elever till klass, skola eller annan identifikator skapas eller följa med vid inrapporteringen."

Det här är ett förslag på hur en rapportmall kan se ut. Viktigt att organisationen identifierar vilka mallar som använts för att dokumentera tillväxt, oftast hälsobesök samt tillväxtmall men kan finnas fler beroende på egen uppsättning. Var noga med att skriva in korrekt titel på mallen! 

Den avancerade söktexten ska vara följande (kopiera den fetstilta texten inklusive citationstecken): admission.patient.birth_date >= "2009-01-01" and admission.patient.birth_date <= "2012-12-31"

Vidare efterbearbetning kan göras i Excel.

Ska_rmavbild_2019-04-01_kl._14.11.27.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan