Kontrollelever inom EMI

Hur markera kontrollelev?

För att  tydliggöra kontrollelever i ProReNata journal rekommenderar vi följande arbetssätt:

  • Funktionen Upplysning i kombination med funktionen bevakning

Upplysningen flaggar på journalen att eleven är en kontrollelev och bevakningen hjälper till att påminna om nästa kontrolltillfälle. Exempel:

Kontrollelev syn: Upplysning Kontrollelev Syn + Bevakning Synkontroll

Kontrollelev vikt: Upplysning Kontrollelev tillväxt + Bevakning Tillväxtkontroll

Upplysningen syns också tydligt på journalkopia om eleven t ex byter skola samt på journalutskrift för fildelning eller utskrift på papper. 

Mer information om hur du sätter en upplysning på elev hittar du här

Mer information om hur du skriver en bevakning hittar du här

 

upplysning.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk