Kontrollelever inom EMI

Hur du markerar en kontrollelev inom EMI (Elevhälsans medicinska insats)

För att  tydliggöra kontrollelever i Prorenata Journal rekommenderar vi följande arbetssätt:

  • Funktionen Upplysning i kombination med funktionen bevakning

Upplysningen flaggar på journalen att eleven är en kontrollelev och bevakningen hjälper till att påminna om nästa kontrolltillfälle. Exempel:

Kontrollelev syn: Upplysning Kontrollelev Syn + Bevakning Synkontroll

Kontrollelev vikt: Upplysning Kontrollelev tillväxt + Bevakning Tillväxtkontroll

Hur du lägger till texten Kontrollelev EMI 
1. Klicka på Ny upplysning.
2. Under Välj upplysningskategori, välj Annan... och skriv in "Kontrollelev EMI" (eller annan valfri markering).
3. Fyll i fältet Anteckning.
4. När all nödvändig information är noterad, klicka på Spara.

Upplysningen syns också tydligt på journalkopia om eleven t ex byter skola samt på journalutskrift för fildelning eller utskrift på papper. 

Läs mer om hur du skapar en ny upplysning på en elev.

Här kan du läsa mer om hur du skapar en ny bevakning.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._12.26.08.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan