Prorenata Fildelning – information till mottagare

Prorenata Fildelning är ett säkert sätt för användare i Prorenata Journal att dela filer med en person som inte är användare i Prorenata Journal.

Användningsområden för Prorenata Fildelning

Prorenata Fildelning kan användas för all typ av säker överföring av sekretesskyddad information i form av PDF-filer, exempelvis:

  • Skicka journalkopior i form av PDF från en skola som har Prorenata Journal till en som inte har det.
  • Skicka information om elever eller patienter till myndigheter
  • Skicka remisser till mottagningar

Hur fungerar Prorenata Fildelning?

För att kunna skicka en fil till en person (mottagaren) via Prorenata Fildelning behövs mottagarens epostadress och mobilnummer. Den som vill skicka filen (avsändaren) registrerar epostadressen tillsammans med mobilnumret som mottagare i Prorenata Journal. Mottagaren kommer att få ett epostmeddelande och ombes logga in på sitt mottagarkonto. När mottagaren gör det kommer den personen behöva använda en kod som skickas till det angivna mobilnumret.

Väl inloggad kan mottagaren se de filer som skickats och välja att ladda ner dem för att till exempel ladda upp dem i ett annat dokumentationssystem.

Är Prorenata Fildelning säkert?

Prorenata Fildelning är specifikt framtaget för att dela sekretesskyddad information. Sekretessen skyddas på följande sätt:

  • Ingen sekretesskyddad information skickas via epost. Mottagaren måste logga in för att ta del av filen. I det epostmeddelande som kommer anges endast vem avsändaren var och instruktioner kring att logga in.
  • Mottagarens inloggning sker med stark autentisering med lösenord (sätts vid första inloggning) och engångskod via SMS.
  • Alla filer lagras krypterat i Prorenata Journal tills mottagaren väljer att ladda ner dem.
  • Avsändaren kan bestämma en tidsbegränsning så att filerna bara är tillgängliga en viss tid (standard är 30 dagar).
  • Avsändaren kan när som helst stänga ett mottagarkonto eller sluta dela en specifik fil.
  • Upprepade, misslyckade inloggningsförsök för mottagaren leder till att mottagarkontot spärras och måste låsas upp igen av avsändaren.
  • All tillgång till de skickade filerna loggas.

Hur ska filerna hanteras när de laddats ner?

För att kunna ta del av den delade filen behöver mottagaren först ladda ner den eller visa den i webbläsaren. Om filen visas i webbläsaren kan den därifrån skrivas ut utan att den lagras långsiktigt på mottagarens dator. Om mottagaren istället vill bifoga filen till ett eget dokumentationssystem eller journalsystem så kan den behöva laddas ner till mottagarens dator först. I det läget behöver mottagaren ha rutiner så att filen inte finns kvar på datorn efter att den laddats ner. Exempelvis kan filen laddas ner direkt till ett krypterat USB-minne eller så kan mottagaren ha en rutin att direkt radera filen och tömma papperskorgen. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan