Redigera en gruppanteckning

Hur du redigerar en gruppanteckning

För att kunna redigera en gruppanteckning behöver du ha rätt behörighet. 
Du kan redigera en befintlig gruppanteckning genom att klicka på funktionshanteringsmenyn v till höger på den anteckning du vill redigera. Klicka sedan på Redigera gruppanteckning.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.22.07.png

En dialog öppnas där du får ange följande information:

  • Anteckningens innehåll
  • Om du vill koppla gruppanteckningen till vissa elever/patienter (sparas på varje kopplad elev/patients journalsida inom den specifika dokumentationsmappen märkt Gruppanteckning).
  • Klicka på Välj alla för att välja alla elever/patienter som ingår i gruppen/klassen
  • Klicka på Töm val för att rensa alla valda elever/patienter

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.23.55.png

Klicka på Avbryt eller (Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara ändringen av gruppanteckningen.

 


Ändringshistorik

För att se ändringshistorik på en gruppanteckning öppnar du funktionsmenyn v 
på anteckningen. Klicka på Visa ändringshistorik

 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.24.19.png

En dialog öppnas som visar:

  • Tidigare versioner av anteckningen
  • Vem som skrev
  • Datum
  • Tid

Klicka på Skriv ut för att skriva ut ändringshistoriken eller klicka på knappen x Stäng eller (Esc) för att stänga dialogen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan