Redigera en gruppanteckning

Elev/patientgrupper är en kommande funktion

Hur du redigerar en gruppanteckning

För att kunna redigera en gruppanteckning behöver du ha rätt behörighet. 
Du kan redigera en befintlig gruppanteckning genom att klicka på funktionshanteringsmenyn v till höger på den anteckning du vill redigera. Klicka sedan på Redigera gruppanteckning.

EditGroupNote.png

En dialog öppnas där du får ange följande information:

  • Anteckningens innehåll
  • Om du vill koppla gruppanteckningen till vissa elever/patienter (sparas på varje kopplad elev/patients journalsida inom den specifika dokumentationsmappen märkt Gruppanteckning).
  • Klicka på Välj alla för att välja alla elever/patienter som ingår i gruppen/klassen
  • Klicka på Töm val för att rensa alla valda elever/patienter

EditGroupNoteDialog.png

Klicka på Avbryt eller (Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara ändringen av gruppanteckningen.

 


Ändringshistorik

För att se ändringshistorik på en gruppanteckning öppnar du funktionsmenyn v 
på anteckningen. Klicka på Visa ändringshistorik. EditGroupNote_History.png

En dialog öppnas som visar:

  • Tidigare versioner av anteckningen
  • Vem som skrev
  • Datum
  • Tid

EditGroupNote_History2.png

Klicka på Skriv ut för att skriva ut ändringshistoriken eller klicka på knappen x Stäng eller (Esc) för att stänga dialogen.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan