Skapa ny gruppanteckning

Hur du skapar en ny gruppanteckning

Om du har rätt behörighet visas knappen Ny gruppanteckning. Knappen visas när du navigerat till en skolklass eller en elev/patientgrupp och befinner dig i en gruppanteckningsflik.

 

Klicka på knappen Ny gruppanteckning. En dialog öppnas där du får ange följande information:

  • Anteckningens innehåll
  • Om du vill koppla gruppanteckningen till vissa elever/patienter (sparas på varje kopplad elev/patients journalsida inom den specifika dokumentationsmappen märkt Gruppanteckning).
  • Klicka på Välj alla för att välja alla elever/patienter som ingår i gruppen/klassen
  • Klicka på Töm val för att rensa alla valda elever/patienter

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.18.37.png

Klicka påAvbryt eller (Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att spara gruppanteckningen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan