Gruppanteckningar

Elev/patientgrupper är en kommande funktion

Gruppanteckningar

Funktionen Gruppanteckningar aktiveras av ProReNata. Om din organisation vill aktivera denna funktion kan en användare med administrativ behörighet i er ProReNata-organisation, via en skriftlig begäran till ProReNatas support, be om att få funktionaliteten aktiverad.

Gruppanteckningar är kopplade till en dokumentationsmapp och de användarroller som har behörighet till denna kan utifrån sin behörighetsnivå (läs/skrivrättighet) använda sig utav dessa anteckningar. Observera att dessa betraktas som gruppanteckningar och behandlas inte som enskilda anteckningar. Om du vill göra en anteckning som berör en enskild elev/patient bör du istället göra det i personens dokumentationsmappar.

Gruppanteckningar kan skrivas på en skolklass och en elev/patientgrupp.

Anteckningarna visas på skolklassens och elev/patientgruppens sida i flikar. Antalet flikar beror på hur många dokumentationsmappar du har behörighet till och vilka av dessa som har gruppanteckningar aktiverat.

 

Klass:

GroupNotes_Class.png

 

Grupp:

GroupNotes_Group.png

 

Bifoga/hantera filer

För att bifoga/hantera filer i en gruppanteckning klickar du antingen på Bifoga/hantera filer på den aktuella anteckningen eller genom att klicka på pilen till höger på anteckningen och i funktionsmenyn välja Bifoga/hantera filer.

FileAttachment_Groupnote.png

Du kan lägga till en fil genom att:

  1. klicka på Välj fil och då välja den fil från din dator eller t.ex. USB-minne som du vill bifoga in i gruppanteckningen. Filen laddas upp och om det går så försöker ProReNata skapa en miniatyrbild av filen (fungerar bäst för bilder och PDF-filer).
  2. dra en fil från till exempel skrivbordet i Windows eller på Macen och släppa på området där det står Dra och släpp filer här för att ladda upp.

Om du vill ta bort filen så klickar du på knappen Ta bort bredvid filen.

FileAttachment_GoupNote_Dialog.png

Klicka på Stäng eller(Esc) när du är klar för att stänga ner dialogen. 

 


Du kan läsa mer om gruppanteckningar och dess funktionalitet i supportartiklarna nedan:

Skapa ny gruppanteckning 

Redigera en gruppanteckning

Ta bort en gruppanteckning 

Flytta gruppanteckningar 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan