Ta bort en grupp

Elev/patientgrupper är en kommande funktion

Hur du tar bort en grupp

För att kunna ta bort en grupp behöver du ha rätt behörighet.

Det går att ta bort en grupp genom att:

  1. Tabellen under fliken Elev/patientgrupper genom att på aktuell grupp klicka på pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Ta bort elev/patientgrupp. Sedan klickar du på Ja, ta bort elev/patientgrupp för att bekräfta eller på Nej, avbryt för att avbryta.
  2. Pilen till höger om redigeringspennan på den specifika gruppens översiktssida och i funktionsmenyn välja Ta bort elev/patientgrupp. Sedan klickar du på Ja, ta bort elev/patientgrupp för att bekräfta eller på Nej, avbryt  för att avbryta.
  3. Enhetens översiktssida (om du har gruppen markerad som utvald) genom att klicka på pilen till höger i den aktuella raden under Dina utvalda elev/patientgrupper. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Ta bort elev/patientgrupp. Sedan klickar du på Ja, ta bort elev/patientgrupp för att bekräfta eller på Nej, avbryt för att avbryta.

DeleteGroupFromList.png

DeleteGroupByActionMenu.png

DeleteGroupFromOrgUnitOverview.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan