Lägga till en grupp

Hur du lägger till en grupp

Om du har rätt behörighet visas knappen Ny elev/patientgrupp under fliken Elev/patientgrupper.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.12.58.png

Klicka på knappen Ny elev/patientgrupp.  En dialog öppnas där du får ange följande information:

  • Gruppnamn
  • Beskrivning
  • Läsår (välj tomt alternativ för ingen koppling till specifikt läsår)
  • Välj elever/patienter

- Sök i sökrutan (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.15.23.png

 

Klicka på x Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att lägga till den nya gruppen med dess information.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan