Elev/patientgrupper

Elev/patientgrupper

För att kunna arbeta med grupper måste funktionen vara aktiverad i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att aktivera funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta vår support.

Grupp 

En grupp i Prorenata Journal är en samling elever/patienter på samma enhet (t.ex. skola, mottagning. En elev/patient kan ingå i flera grupper. För grupper kan man aktivera möjligheten att skapa gruppanteckningar

Du kan se vilka grupper en elev/patient ingår i genom att klicka på knappen Kurvor & Tabeller på elevens/patientens översiktssida och välja Elev/patientgrupper.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._10.02.37.png

 


Du kan läsa mer om hur du arbetar med grupper i supportartiklarna nedan:

Lägga till en grupp

Redigera en grupp 

Ta bort en grupp 

Gruppanteckningar 

Skapa ny gruppanteckning

Redigera en gruppanteckning

Ta bort en gruppanteckning

Flytta gruppanteckningar

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan