Flytta gruppanteckningar

Hur du flyttar gruppanteckningar

För att kunna flytta gruppanteckningar behöver du ha rätt behörighet.

För att flytta gruppanteckningar klickar du på knappen Flytta anteckningar.

MoveGroupNotes_Button.png

En dialog öppnas där du får välja till vilken grupp/klass som gruppanteckningarna ska flyttas till (enbart befintliga grupper/klasser inom samma enhet som de aktuella gruppanteckningarna).

MoveGroupNotes_Dialog.png

Klicka på OK för att flytta gruppanteckningarna till vald grupp/klass eller klicka på x Avbryt eller (Esc) för att stänga dialogen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan