Flytta gruppanteckningar

Hur du flyttar gruppanteckningar

För att kunna flytta gruppanteckningar behöver du ha rätt behörighet. 

Navigera till den flik gruppanteckningen finns. Klicka på knappen Flytta anteckningar.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.34.17.png

En dialog öppnas där du får välja till vilken grupp/klass som gruppanteckningarna ska flyttas till (enbart befintliga grupper/klasser inom samma enhet som de aktuella gruppanteckningarna).

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._16.34.59.png

Klicka på OK för att flytta gruppanteckningarna till vald grupp/klass eller klicka på x Avbryt eller (Esc) för att stänga dialogen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan