Redigera en grupp

Redigera en grupp

För att kunna redigera en grupp behöver du ha rätt behörighet.

Hur du öppnar redigeringsdialogen

  1. Gå till fliken Elev/patientgrupper. I tabellen under fliken kan du vid aktuell grupp klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patientgrupp.
  2. Via den specifika gruppens översiktssida klicka på redigeringspennan bredvid gruppnamnet.
  3. Pilen till höger om redigeringspennan på den specifika gruppens översiktssida och i funktionsmenyn välja Redigera elev/patientgrupp.
  4. På organisationsenhetens översiktssida (om du har gruppen markerad som utvald) genom att klicka på pilen till höger i den aktuella raden under Dina utvalda elev/patientgrupper. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patientgrupp.

EditGroup.png

EditGroup2_new.png

EditGroup3_new.png

EditGroup4_new.png

 

I redigeringsdialogen kan du ändra följande information:

  • Gruppnamn
  • Beskrivning
  • Läsår (välj tomt alternativ för ingen koppling till specifikt läsår)
  • Gruppens elever/patienter (Lägga till/Ta bort)

- Sök i sökruta (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

NewPatientGroup.png 

Klicka på Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att lägga till uppdaterad information till gruppen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan