Redigera en grupp

Redigera en grupp

För att kunna redigera en grupp behöver du ha rätt behörighet.

Hur du öppnar redigeringsdialogen

Du kan redigera en grupp via något av följande alternativ:

  • I tabellen under fliken Elev/patientgrupper kan du vid aktuell grupp klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patientgrupp.

 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.34.38.png

 

  • På den specifika gruppens översiktssida kan du redigera gruppen genom att klicka på redigeringspennan bredvid gruppnamnet.

 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.37.10.png

 

  • På den specifika gruppens översiktssida kan du redigera gruppen genom att klicka på v pilen till höger om redigeringspennan och i funktionsmenyn välja Redigera elev/patientgrupp.

 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.37.37.png

 

  • På organisationsenhetens översiktssida (om du har gruppen markerad som utvald) kan du redigera gruppen genom att klicka på pilen till höger i den aktuella raden under Dina utvalda elev/patientgrupper. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera elev/patientgrupp.

 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.39.02.png

 

 

I redigeringsdialogen kan du ändra följande information:

  • Gruppnamn
  • Beskrivning
  • Läsår (välj tomt alternativ för ingen koppling till specifikt läsår)
  • Gruppens elever/patienter (Lägga till/Ta bort)

- Sök i sökruta (t.ex. på namn, personnummer)

- Markera en elev/patient och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter för att lägga till eleven/patienten. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter. För att lägga till alla elever/patienter i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient från valda, markera de elever/patienter (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.15.23.png

Klicka på Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att lägga till uppdaterad information till gruppen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan