Att arbeta med utvalda objekt

Att arbeta med utvalda objekt

I Prorenata Journal kan du som enskild användare styra vilka objekt du vill ha en överblick över genom att markera dessa som utvalda. Du kan markera följande objekt i systemet:

 • Enhet (t.ex. skola, mottagning)
 • Skolklasser
 • Elev/patientgrupper
 • Enskilda elever/patienter

Vid dessa objekt kommer du se en stjärnikon som styr om objektet är utvalt eller inte. Vid markerad stjärna (gul) kommer du se objektet under sin kategori (enheter, klasser, grupper och elever/patienter) på Hemsidan, i verktygslådan (sidopanel) och på en enhets översiktssida där alla utvalda objekt inom den specifika enheten visas.
 


Hemsidan

Här ser du utvalda objekt i en tabell under respektive kategori. Observera att du här avmarkerar utvalt objekt genom att klicka på pilen till höger i tabellen på aktuell rad och väljer alternativet Avmarkera utvald. Du kommer då få bekräfta om du vill avmarkera eller avbryta. Om du väljer att avmarkera kommer objektet inte längre finnas under dina utvalda objekt.

 Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.21.56.png

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.22.29.png

 


Utvalda objekt i verktygslådan

I verktygslådan (sidopanel) finns en meny av utvalda objekt som du snabbt kan navigera till vart du än befinner dig i systemet. Observera att denna meny enbart visar dina utvalda och att du härifrån inte kan avmarkera några av dessa. Du öppnar upp dina utvalda objekt genom att klicka på Stjärnikonen.

Här kan du läsa mer om verktygslådan.

Ska_rmavbild_2020-03-05_kl._10.04.04.png

 


Din organisation

Här ser du alla enheter i din organisation i tabellform. I tabellen visas följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Namn (enhetens namn) (går att söka, sortera)
 • Beskrivning
 • Tilldelad (om enheten tillhör en av dina tilldelade enheter)
 • Antal elever/patienter

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpilen):

För att markera en enhet som en av dina utvalda klickar du antingen på stjärnikonen (blir gul) till vänster om enhetsnamnet eller genom att klicka på pilen i tabellen på aktuell rad och väljer alternativet Markera som utvald. Det går också att markera en enhet som utvald på den specifika enhetens översiktssida. Du avmarkerar enheten från dina utvalda genom att antingen åter klicka på stjärnikonen (blir grå) eller genom funktionsmenyn v. Observera att inget kommer döljas från denna tabell vid avmarkering utan den kommer alltid visa de enheter du har uppdrag på (administratörer/underadministratörer kommer se alla organisationsenheter).

Ska_rmavbild_2020-02-28_kl._10.37.51.png

Om du försöker navigera till en enhet du inte är tilldelad, öppnas dialog där du får bekräfta om du vill gå vidare till denna enhet. Om du väljer att gå vidare kommer detta loggas i din händelselogg.

_________________________________________________________

Organisationsenhet

Översikt

När du navigerar till en organisationsenhet kommer du först se en översiktssida som visar:

 • Enhetsnamn
 • Enhetsinformation
 • Dina utvalda elever/patienter på enheten
 • Dina utvalda klasser på enheten (om aktuellt)
 • Dina utvalda elev/patientgrupper på enheten (om aktiverat)
 • Dina aktuella ärenden på enheten

Övergripande innehåll på denna sida styrs av dina utvalda objekt på enheten.

För att markera enheten som en av dina utvalda klickar du antingen på stjärnikonen (blir gul) under enhetsnamnet eller genom att klicka på pilen bredvid redigeringspennan och väljer alternativet Markera som utvald. Det går också att markera en enhet som utvald direkt via enhetslistan under "Din organisation". Du avmarkerar enheten från dina utvalda genom att antingen åter klicka på stjärnikonen (blir grå) eller genom funktionsmenyn (pilen).

Observera att en avmarkering av utvalda på denna översiktssida inte kommer ta bort det utvalda objektet direkt från tabellen (se Hemsidan) utan du har möjlighet att ångra genom att markera det utvalda igen . Om du inte ångrar din avmarkering så fortsätter du bara ditt arbete och nästa gång du navigerar till denna sida kommer det avmarkerade objektet vara borttaget från tabellen.

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._12.32.52.png

 


 Dina utvalda elever/patienter

Om du har några utvalda elever/patienter kommer dessa visas i en tabell med följande innehåll:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Bild
 • Elevens/patientens namn (går att sortera)
 • Personnummer (går att sortera)

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

 


 Dina utvalda skolklasser (om aktuellt)

I tabellen för dina utvalda skolklasser visas följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Klassnamn (går att sortera)
 • Årskurs (går att sortera)
 • Läsår (går att sortera)
 • Antal elever

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

 


 Dina utvalda elev/patientgrupper (om aktiverat)

I tabellen för dina utvalda elev/patientgrupper visas följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Gruppnamn (går att sortera)
 • Läsår (om aktuellt) (går att sortera)
 • Antal elever/patienter

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

 


Dina aktuella ärenden

I tabellen för dina aktuella ärenden (som du är medlem i) visas följande information:

 • Elev/patient (går att sortera)
 • Skapad (datum och tid) (går att sortera)
 • Ärendetyp (går att sortera)
 • Prioritet (Standard, Prioriterat, Högprioriterat) (går att sortera)
 • Status (Nytt, Aktivt, Pausat)
 • Medlemmar
 • Skolklass (om aktuellt) (går att sortera)
 • Elev/patientgrupper 

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

 • Visa ärende
 • Gå till elev/patient
 • Ändra ärende
 • Skapa ny anteckning
 • Skapa ny bevakning
 • Ta bort ärende

 


Klasser (om aktuellt)

Under organisationsenheten finns en flik som heter Klasser och i denna vy visas de skolklasser som finns registrerade på enheten (skolan). Du kan i denna vy välja att skapa en ny skolklass och via en tabell se följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Klassnamn (går att söka, sortera)
 • Årskurs (går att filtrera, sortera)
 • Mentor (går att söka)
 • Läsår (går att filtrera, sortera)
 • Pågående ärenden (elev/patientärenden och klassärenden i skolklassen med status Nytt, Aktivt eller Pausat)
 • Aktiva elever

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._12.16.31.png

 


Elev/patientgrupper (om funktionen är aktiverad)

För att kunna arbeta med grupper måste funktionen vara aktiverad i er organisation samt konfigurerad enligt överenskommelse. För att aktivera funktionen eller göra förändringar av inställningarna, kontakta vår support.

Under organisationsenheten finns en flik som heter elev/patientgrupper och i denna vy visas de grupper som finns registrerade på enheten (t.ex. en skola, mottagning). Du kan i denna vy välja att skapa en ny elev/patientgrupp och via en tabell se följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Gruppnamn (går att söka)
 • Beskrivning
 • Läsår (om aktuellt) (går att filtrera)
 • Pågående ärenden (elev/patientärenden och gruppärenden i elev/patientgruppen med status Nytt, Aktivt eller Pausat)
 • Aktiva elever/patienter

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._12.18.46.png

 


Aktiva elever/patienter

Under organisationsenheten finns en flik som heter aktiva elever/patienter och i denna vy visas alla aktiva elever/patienter på den specifika enheten. Du kan i denna vy skapa en ny elev/patient, importera elever/patienter och via en tabell se följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Bild
 • Namn (går att söka, sortera)
 • Personnummer (går att söka, sortera)
 • Kön (går att filtrera, sortera)
 • Ålder
 • Anmärkningar (t.ex. skyddade personuppgifter)

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._12.22.56.png

 

Det går också att markera/avmarkera en elev/patient som utvald på elevens/patientens översiktssida genom att klicka på stjärnikonen (blir gul) under elev/patientnamnet eller genom att klicka på pilen bredvid redigeringspennan och välja alternativet Markera som utvald.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.32.02.png

 


Inaktiva elever/patienter

Under organisationsenheten finns en flik som heter inaktiva elever/patienter och i denna vy visas alla inaktiva elever/patienter på den specifika enheten. Du kan i denna vy via en tabell se följande information:

 • Stjärnikon (för markering/avmarkering av utvald)
 • Bild
 • Namn (går att söka, sortera)
 • Personnummer (går att söka, sortera)
 • Kön (går att filtrera, sortera)
 • Ålder
 • Anmärkningar (t.ex. skyddade personuppgifter)

Om du har rätt behörighet kan du via funktionsmenyn (klicka på v nedåtpil):

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._12.25.48.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan