Nya funktioner och förbättringar i kalendern

ProReNata Journal har en helt ny kalendermodul som är byggd från grunden på en ny teknisk plattform. Den nya kalendern fungerar som den befintliga men har fler valmöjligheter och ger en bättre översikt. 

I kalenderns inställningar kan användaren själv anpassa kalendern och ställa in arbetstider, tid för standard, färgval för olika kalendrar osv. En ny "guide" visar tydligt vilka kalendrar och kategorier som är valda. I den nya kalendern finns, förutom vy för dag/vecka/månad, även en tidsplan som visar alla bokningar i listform.

Alla befintliga kalenderbokningar finns med i den nya kalenderversionen.

Vad är nytt i den uppdaterade kalendern? 

 • Det går att göra inställningar för vad som ska visas, t ex visa endast arbetstider eller bara vardagar.
 • Förhandsvisning av kalender vid bokning från elev/patient-översikt. Förhandsvisningen är bara en läsvy, man kan inte redigera i förhandsvisningen, bara se bokade händelser.
 • Aktuellt klockslag visas i kalendervyn med röd linje.
 • Sidofältet Vad visas - här kan du välja vad som ska visa i kalendervyn som t ex bevakningar, andra användares kalendrar, olika kategorier. 
 • Tidsplanen - ny kalendervy (sammanfattning av dagens händelser i lista).
 • Välja datumintervall vid utskrift av kalendern. 
 • Redigera en bevakning direkt i kalendervyn.
 • Navigera med genvägar i kalendern (datumväljare).
 • För heldags händelser visas nu 4 kalenderhändelser, övriga står som Se X antal till (för ökad synbarhet i kalendervyn
 • Tidigare visades information om kalenderhändelsen i ett popup-fönster, denna information visas nu istället i en funktionsmeny när du klickar på händelsen. I funktionsmenyns översta del visas information (typ av händelse, elev/patient m.m., koppling till ärende etc.). I nederdelen av funktionsmenyn kan du redigera, kopiera, ta bort eller skapa och skicka kallelse.
 • Det går att kopiera kalenderhändelser för att enkelt kunna skapa ytterligare en kalenderhändelse med samma innehåll.

Nya_fa_rger_kalender_20190305.png

 

Du kan läsa mer i supportartiklarna nedan:

Arbeta med kalendern

Hur ändrar jag inställningar för kalendern?

Kategorier för kalenderaktiviteter

Hur skapar jag en händelse i kalendern?

Hur du byter kalendervy och navigerar i kalendern 

Hur du redigerar eller tar bort en bevakning i kalendern

Hur du redigerar, kopierar eller tar bort en händelse i kalendern

Hur använder jag kalenderns sidofält Vad visas?

Skriva ut en kalender

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk