Hur ändrar jag inställningar för kalendern?

Det finns flera inställningar och val du kan göra för att underlätta ditt arbete med kalendern. Du kan välja att bara se din arbetstid i kalendervyn, istället för dygnets alla timmar. Det går också att lägga till färg för att särskilja olika användares kalendrar.

Hur du ändrar dina inställningar för kalendern

  1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet. Kalendern öppnas.
  2. Klicka på Inställningar.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.37.09.png


En dialogruta med tre flikar öppnas, Allmänna inställningar, Färgval och Exportera kalender.
Klicka på respektive flik för att göra dina val och inställningar. Du kan också exportera din kalender läs mer om export av kalender här.

Fliken Allmänna inställningar

I Allmänna inställningar kan du göra inställningar för arbetstider, vad som ska visas i kalendervyn samt hur lång en kalenderhändelse ska vara i minuter.
Klicka på fliken Allmänna inställningar.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.22.56.png

Hur du ställer in Arbetstider i kalendern

  1. Klicka i fältet Arbetstider för att ställa in start- och sluttid för arbetsdag.
    Tiderna anges i formatet HH:MM-HH:MM.
  2. Klicka på Spara.

Hur du ställer in kalendern för att Visa endast arbetstider

Här kan du välja om du endast vill se arbetstider (inte hela dygnet) i kalendern.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.22.56__kopia_.png

1. Dra i reglaget så att fältet visar Ja för att endast visa arbetstid i kalendervyn.
2. Dra i reglaget så att fältet visar Nej för att visa dygnets alla timmar i kalendervyn.
3. Klicka på Spara.

Hur du ställer in förvald startvy för kalendern

Här kan du välja startvy dvs. om kalendern ska visa dag, vecka, månad eller tidsplan när du öppnar den. 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.25.21.png

1. Klicka på nedåtpilen v vid Förvald startvy.
2. Välj mellan Dag, Vecka, Månad eller Tidsplan för att visa denna i kalendern.
3. Klicka på Spara

Hur du ställer in kalendern att Visa endast vardagar

Om du bara vill se vardagar i kalendervyn kan du ändra det under Visa endast vardagar.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.26.43.png

1. Dra i reglaget så att fältet visar Ja om du endast vill se vardagar i kalendervyn.
2. Dra i reglaget så att fältet visar Nej om du vill se alla veckans dagar i kalendervyn.
3. Klicka på Spara

Hur du ställer in Standardvaraktighet i minuter

Här kan du välja standardvaraktighet, dvs. hur lång en kalenderhändelse är i minuter.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.28.05.png

1. Klicka i fältet Standardvaraktighet (i minuter). 
2. Klicka på ^ eller för att öka eller minska antalet minuter. (Rekommendationen är 60 minuter eller mindre.)
3. Klicka på Spara.

Hur du ställer in Minsta tidssteg i minuter

Här ställer du in minsta tidssteg i antal minuter, rekommendationen är 60 minuter eller mindre.När du sedan skapar en kalenderhändelse kommer ditt val visas i menyn för start- och sluttid.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.28.35.png

1. Klicka i fältet Minsta tidssteg (i minuter).
2. Klicka på ^ eller v för att öka eller minska antalet minuter. Du kan också skriva in ett värde mellan 1 och 60.
3. Klicka på Spara
4. Ditt val syns i Start- och Slutfälten när du bokar ny aktivitet i kalendern:

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.29.25.png

Hur du ställer in färg i fliken Färgval

I fliken Färgval väljer du vilken färg din och andra användares kalenderhändelser (som du har läs/skrivrättighet till) ska ha. 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.30.27.png

1. Klicka på fliken Färgval, klicka sedan på pilknapp v för att öppna färgväljaren.
2. Välj färg och klicka på Ok
3. När du är klar, klicka på Spara.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan