Hur du redigerar eller tar bort en bevakning i kalendern

Hur du redigerar eller tar bort en bevakning i kalendern

 1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet. Kalendervyn öppnas.
 2. Klicka på en (befintlig) bevakning i kalendern. En funktionsmeny öppnas:

Bevakning.png

I övre delen av menyn finner du information om själva bevakningen. Den kan se olika ut beroende på var i Prorenata Journal du skapat bevakningen. I nedre delen av menyn kan du välja att redigera eller ta bort en bevakning. Informationen visar:

 • Rubrik
 • Beskrivning
 • Frånom bevakningen är skapad av en annan användare
 • Patient/elevom bevakningen är kopplad till en patient/elev
 • Ärende - om bevakningen är kopplad till ett specifikt ärende
 • Protokollom bevakningen är kopplad till ett specifikt protokoll/protokollpunkt
 • Datum och tid 


Hur du redigerar en bevakning i kalendern

 1. Klicka på en bevakning i kalendern. En funktionsmeny öppnas.
 2. Klicka på Redigera.
  Redigera_bevakning_i_kalendern.png

 3. Ändra uppgifterna efter önskemål och klicka på Spara.
  Redigera_bevakning.png

Hur du tar bort en bevakning från kalendern

 1. Klicka på den bevakning du vill ta bort från kalendern. En funktionsmeny öppnas.
 2. Klicka på Ta bort.
  Ta_bort_en_bevakning_fra_n_kalendern.png
 3. Klicka på Ja för att fortsätta (klicka på X för att avbryta).
  Ta_bort_bevakning_klicka_pa__Ja.png
  Bevakningen är nu borttagen. 

 

Läs mer om hur du skapar en bevakning av elev/patient

Läs mer om hur du skapar en bevakning av ett ärende

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan